Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Ако се събираме заедно с някаква божествена цел, нека знаем, че трябва да практикуваме медитация, но да обърнем внимание и на мотивацията. Медитацията е много популярна в наши дни. Понякога хората медитират над своите потенциални клиенти или над бъдещите си съпрузи. Всички ние медитираме над нещо; обаче каква е мотивацията? Медитация без добра мотивация не върши работа, макар самата тя като процес да е много мощна.

Как, например, се ражда пеперудата? Откъде се появява. Излиза от гъсеницата. Гъсеницата цял живот медитира как да стане пеперуда. Всички харесват пеперудите, с изключение може би на градинарите, но обикновено хората им се радват. Обаче не са чак такива фенове на червеи и гъсеници. Как от гъсеницата става пеперуда? Това е въпрос на медитация.

В своето човешко битие без божествения досег ние сме досущ като гъсеници. Няма значение, че имаме само два крака, положението е същото. Ала, за да изразим божествените качества на своята душа, трябва да се превърнем от гъсеници в пеперуди. Обикновено хората се задоволяват със своето човешко ниво на съществуване. Удовлетворени сме, докато не познаваме нищо по-висше. Незабавно щом нещо по-възвишено докосне съзнанието ни, ние ще се устремим към него. Това е мотивация. Гъсеницата може да пълзи съвсем бавно и е твърде зависима от дърветата и листата, обаче пеперудата може да лети, неограничавана от нищо. В настоящето си положение ние сме ограничени от множество, безчет условности. Да сме мъже или жени предопределя толкова много неща в живота ни. Ако някоя жена се опитва да се бори за правата си, за равни права за жените, казвам ви, това е невъзможно. Защото мъжете не могат да раждат деца. Това е ваше запазено право! И ако искате равни права с мъжете, трябва и да им предоставите равни права. Но е невъзможно; затова трябва да открием собствената си дхарма, собствените си задължения.

При все това е възможно да се преобразим от обикновени човешки същества в съвършени божествени души. Именно затова практикуваме йога. Йога означава да сме свързани. Свързани с какво? С върховния източник на блаженство, вечност и знание. Това е йога; йога значи да бъдем свързани с Върховния Бог. Съществуват множество различни школи в йога. Нашата специфична школа, която следваме, е бхакти-йога. Бхакти означава предани чувства. В действителност, това е езикът на душата. Когато самите вие и Бог си говорите. Такава е истинската медитация; а трябва да имаме и съвършената мотивация – да станем безусловни слуги на Всевишния. Това са възвишени думи. Ала все пак е възможно да бъдат приложени на практика.

Събрали сме се заедно, за да празнуваме. Да честваме победата на душата над материята. Да ознаменуване върховенството на нашата духовна идентичност спрямо телесната ни обусловеност.Leave a Reply