Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Бхакти е божествена любов. Нейната традиция е запазена във всички древни традиции в света, но най-ясно е изразена в индийската. И именно тези  принципи и практики на божествената любов се проявяват в живота на една специална личност през Средните Векове преди около петстотин години – това е Чайтанйа Махапрабху. „Чайтанйа” означава „жизнена сила”, а „Махапрабху” – „велик господар”. Някои Го считат за мистичен поет, други за социален реформатор. Но неколцина сред последователите Му от онова време са видели в Него специална инкарнация на Бога – инкарнацията на милостта.

 

Защото в настоящата епоха зависим от божествената милост. Животът е труден, но помощта е близо. Материалният живот е много оплетен, но божествената милост е съвсем близко.Leave a Reply