Sharanagati

Collected words from talks of Swami TirthaDec

8


maunam

Въпрос: Бихте ли повторили отново начините за контрол над ума?

Тиртха Махарадж: “Удовлетворение, простота, сериозност, себеовладяност и пречистване на съществуването.”[1] Всъщност, казано е “сериозност”, но оригиналната дума е “маунам” – маунам означава да запазиш мълчание. Защо? Защото говорейки прекалено много, губиш енергията си. Това е единият начин да загубиш енергията си – да говориш твърде много. Другият начин няма да го споменавам сега. Така че не бива да говорим глупости. А глупости са всичко, което не е свързано с Кришна. Можете ли да ми посочите такова нещо? Значи можем да си говорим каквото си щем – ха-ха!

Както и да е, ако няма наистина подобаваща тема, която би подпомогнала самите нас и останалите в духовния напредък, не трябва да говорим, трябва да мълчим – това е истинското значение на маунам. Запазвай мълчание за света и бъди красноречив оратор за по-висшия свят. Ако неспирно славим Бога, това означава, че мълчим. Това е истинската маунам – винаги да възхваляваме.

Въпрос на Камен: Вътрешният диалог също ли се счита за маунам?

Тиртха Махарадж: Да, може да се каже. Иначе как се генерира звукът? Чрез вибриране на гласните струни или чрез удряне на нещо, нали? Това произвежда шум, издава звук. Обикновено всички звуци се пораждат така – има някакъв сблъсък на енергии, тогава се проявява звукът. Но вътрешният звук е различен. Вътрешният звук се нарича анахата. Анахата  означава „неударен звук”. Анахата е резониращият от само себе си звук вътре в сърцето. Да направим ли експеримент да чуем този вътрешен глас, вътрешната вибрация? Чувате ли? Не, това е трафикът вън, не се заблуждавайте. Но, за да доловим някакъв вътрешен звук, трябва да приложим определен метод. Запушете си носа и създайте по-голямо налягане в главата си. Какво чувате?

Камен: Някакво жужене.

Тиртха Махарадж: Много добре! Съответства на „Гхеранда Самхита”. Първо жужене, после биене на камбани и накрая гръм. Така е описано. Чувате нещо като вълни, като кръвта, циркулираща в тялото? Това се чува. Друго нещо чувате ли?

Някой: Тишина.

Тиртха Махарадж: Тишина. Това е за чистите сърца. Чувате и сърдечния пулс, нали? Ритъмът на сърцето ви, изпомпването на сърцето. Всъщност, то издава много специален звук в съответствие с расата на предания. Звуковата вибрация има специален смисъл. Криш-на, Криш-на, Криш-на. Или: Ра-дхе, Ра-дхе, Ра-дхе – в зависимост от вкуса. Но тъй или инак този звук анахата, този неударен резониращ звук, този вътрешен звук съществува, и ако практикуваме, ще съумяваме да се свързваме с този звук. Това е съкровеният резонанс на сърцето. Функцията на сърцето е да чувства. И ако посредством чувствата се свържем с Върховния, това е истинският мистицизъм.

Така че вътрешният диалог на духовния човек зависи от неговата интензивност, от отглеждането на раса, връзката с Върховния Бог. И не е достатъчно само да слушаме вътрешното водачество; трябва и да го следваме. Йогите се удовлетворяват с божествената визия; преданоотдадените искат и да следват напътствието, което виждат, чуват или получават.

Извинете ако понякога е прекалено сухо или се предава твърде много информация. Въпреки всичко, стремете се да следвате тези правила за контрол, тъй като това ще пречисти съществуването ви. А с един овладян живот можем да постигнем много. Мисля, че това е съвсем практично. Най-добрият контрол е тази емоционална връзка.

 

 

 [1] Бхагавад Гита 17.16Leave a Reply