Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2018 вечер, София)

Днес бях благословен с компанията на един много добър стар приятел. Той е ученик на Шрила Парамадвейти Махарадж, американец по рождение, обаче е почетен унгарец. Говори перфектен унгарски, което е чудо. Учител е по йога, а в Унгария стана и бхакта. И следобед имахме среща с този прекрасен стар приятел. Връща се от Индия към Унгария и е спрял за малко в София.
Виждате ли, това е едно предимство на духовния живот в нашия бхакти процес. Ще имаш приятели по цял свят. Това е нещо много ценно. И ние не живеем в спомените си, не живеем в миналото си, нито пък живеем в бъдещето на нашите надежди. Ние живеем във вечния щастлив днешен миг.
Затова нека продължим да изучаваме духовната наука. Което не е просто някаква теоретична конструкция, а жива опитност. Сутринта започнахме да говорим за настроението на служене спрямо Бога. Сега нека продължим нататък.
Шрила Рупа Госвами казва: „Преданите на Бога, свързани с Него в отношения на служене, се делят на четири групи: 1) назначени слуги (като бог Брахма и бог Шива, на които е поверено да управляват материалните проявления на страстта и невежеството), 2) предани слуги, които са под закрилата на Бога, 3) предани, които са вечни придружители на Бога и 4) предани, които просто следват стъпките на Бога”
Това е, което ще изучаваме днес. „Назначени слуги“.
„В един разговор с приятелката си Калинди, Джамбавати, една от съпругите на Кришна, попитала: „Коя е тази, която обикаля около Кришна?” Калинди отвърнала: „Това е Амбика, която управлява всички дела във вселената.” Джамбавати попитала: „А кой е този, който трепери при вида на Кришна?” Калинди отвърнала: „Това е бог Шива.” Тогава Джамбавати попитала: „Ами кой е този, който отдава молитви?” Калинди отвърнала: „Това е бог Брахма.” Джамбавати отново попитала: „Кой е паднал по очи на земята, поднасяйки почитания на Кришна?” Калинди отвърнала: „Това е Индра, небесният цар.” Накрая Джамбавати попитала: А кой е този, който е дошъл с полубоговете и се смее с тях?” Калинди отвърнала: „Това е по-големият ми брат Ямараджа, повелителят на смъртта.”
В този разговор са споменати всички полубогове, включително и Ямараджа, които са назначени от Бога на определени служби. Те се наричат адхикрита-девата, тоест полубогове отговорни за определени сфери на дейност” .[1]
Разбира се, това няма как да се случи в София. Защото вашият Махапрабху познава всички ви много добре. Но в случай, че поради някакъв екстаз не ви разпознава, Той ще попита: „Кой е този предан, който ми носи цветя?” Тогава водачката на ашрама Туласи ще отвърне: „О, това е еди кой си бхакта.” „А кой е този другия, който ми пее толкова хубаво?” а тя ще каже: „О, това е Парам.” И после: „А кой там готви в Моята кухня?” пък тя ще рече: „Това е Прия, която е прекъснала своите санкиртан дейности само, за да ти сготви.” „А коя е онази другата гопи, която не съм виждал толкова отдавна?” „Това е нашата Рагичка, която има мисия в Унгария.” „А кой е този чудесен предан, който изпитва такава обич към Мен?” „Това е Вальо, който повтаря мантрите си и проповядва вярата си.” И много други, разбира се – няма как да изчерпаме списъка. Защото стотици и хиляди предани са тук в служба на Махапрабху.
И това наистина е така; днес виждате тук само 30-40 човека, но в „Българската Пурана“ ще бъде написано „В началото на 21 век имаше много силна общност от предани в София, хиляди се включваха в гръмовния киртан на Крипадхам.” Между другото, нашият Махапрабху ще попита – понеже очите му са пълни със сълзи на екстаз – „А кой е този чудесен бхакта, който днес има рожден ден?” Той е Крипадхам Прабху, ки джай хоооо! И това е реалността, това е нашата реалност! Ние не сме ограничени до 20-30 човека; стотици и хиляди седят тук. Математиката на предаността е много специална. Мислите си, че едно плюс едно е две. Но това не е вярно, неправилно е. Едно плюс едно е минимум три. Едно сте вие, още едно – другият предан, плюс любящото отношение на приятелство и служене помежду ви. В единството, в хармонията, малкото нараства. В дисхармонията, в недоверието, дори силното отслабва. Затова моля ви, отглеждайте това, което имате! Тогава местната Пурана ще казва истината: „В началото на 21 век имаше много силна, единна група предани тук, в София. И хиляди се събираха в служба на Махапрабху.”
Това са назначените слуги. Така че моля ви, квалифицирайте се така, че да бъдете назначени за някое специфично служене.

(следва продължение)

1. “Нектара на предаността”, Гл. 36Leave a Reply