Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25 май 2006, София)
Нека започнем една различна тема – малка дискусия за мандалите. Мисля че всички знаете за мандалите – мандалите са мистични диаграми за съсредоточаване на ума, вниманието и енергията. Обичайно мандалата е рисунка, изобразяваща определени елементи. Ако разгледате една класическа мандала, обикновено отвън тя е четвъртита, квадратна. И от всяка страна на квадрата има входове. Тази квадратна фигура представлява материалната сфера. Материята винаги е правоъгълна, никога не е обла – понеже това е материя, нещо грубо, основно. И чрез тези входове можете да започнете да фокусирате вниманието си. Веднага щом влезете в мандалата следва кръг и този кръг се състои от листенца на лотосово цвете. Колкото повече се доближавате до центъра, толкова по-фини стават лотосовите листенца. И накрая в средата има една точка. Това е точката на екстаз. И така, започвате от материята и чрез един красив процес, встъпвайки все по-близо до същината, стигате до есенциалната точка. От материя към духовен пробив.
Затова най-съществената част на мандалата е централният кръг. Мандалата е много могъщ инструмент за съсредоточаване на вниманието, ума и силата ни. Централната точка поддържа целостта на мандалата. Будистките монаси понякога прекарват по няколко седмици в сътворяването а прекрасна мандала от различни цветни прахове в най-сложни форми. И когато са готови просто идват и забърсват всичко. Защо? За да разберат, че всичко в този живот е преходно.
Но в нашата линия ние също имаме мандала. Това е ученическата мандала – мандалата от ученици. И тази мандала от ученици заобикаля духовния учител. Именно духовният учител е този, който поддържа тази мандала, тази структура от човешки същества заедно. Затова и тази структура от ученици също е много МОЩЕН инструмент за съсредоточаване на енергиите ни. Една мандала може да действа единствено ако я приложим по правилен начин. Така и духовната мандала от ученици трябва да функционира правилно. Всеки трябва да пази, да съхранява служенето, мястото, задължението което е получил от духовния учител. Инак би имало дисхармония и концентрацията на силите и духовният пробив НЯМА да се случат. Да поддържа заедно групата на преданите е също едно от задълженията на духовния учител. Помислете върху това. Ако го анализирате и проникнете в дълбочина в тази тема, ще разберете много.


Leave a Reply