Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
В това е надеждата ни, че по милостта на нашите учители ще можем да служим на Шри Шри Радха-Мадхава, затова поднасям почитанията си в неговите лотосови нозе.” [1]

Можем ли да постигнем рагатмика-бхакти като следваме някой рагануга бхакта? И каква личност трябва да следваме – някой, който много добре практикува садхана или някой, който има рагануга? В известен смисъл – и двете. Но трябва да разберем основното. Защото съществува практика, в която нашият гуру ни посочва определена личност във Вриндавана, казвайки ни да медитираме над него или нея. Тази личност трябва да е рагатмика, да притежава рага. И следвайки личност, която е рагатмика, можеш да станеш рагануга. Ако просто следваш рагануга-бхакти, не можеш да станеш рагануга, защото това е садхана. Следвайки садхана тип бхакти, няма как да станеш спонтанен бхакта. Ако просто следваме рагануга-бхакти, не можем да постигнем спонтанна преданост.

Но напълно подкрепям това, че най-напред трябва да се осъществи практическото служене, практическото стъпало на служенето.

Говорим за рагануга, рагатмика, садхана, вайдхи, за това и онова, и никой не знае какво да прави. И така, какво да правим? Онова, което е необходимо, е много сериозно да следваме практиката, да приемем напътствията в сърцето си и да изучаваме задълбочено писанията. И също да прилагаме теорията на практика в живота си, винаги да проверяваме дали се потвърждава или не. По такъв начин можем да имаме ценни постижения. Това трябва да направим – да сме много сериозни в практиките си. Търсете, търсете абсолютната истина. И отвъд истината, търсете божествената любов. Практическият ключ към този процес е искреността.

Въпрос на Яшода: Следваме някоя личност рагатмика, за да постигнем рагануга. А за да постигнем рагатмика, какво трябва да следваме?

Тиртха Махарадж: То ще се случи, не е така, че ние го постигаме. Ще дойде като благословия при нас. Защото бхакти, према-бхакти идва от само себе си. Не можем да насилваме: “Кришна, мантрувам вече от три живота, разкрий се!” Не така. Просто следвайте принципа на любовта, който сме научили в процеса, и Кришна ще дойде, Кришна присъства. Той казва в „Бхагавад Гита”: “Аз винаги присъствам в делата на жертва.” А ако ние посвещаваме живота си, това е пожизнена жертва, Кришна присъства в това, Той постоянно присъства.

Но всъщност рагатмика-бхакти е за най-извисените – за вечните спътници на Кришна. Ние сме доволни да сме малки прашинки в лотосовите нозе на Гоуранга.

Въпрос: Тези идеали са толкова висши, а нашите незначителни опити в садхана-бхакти изглеждат съвсем безполезни. Какво да правим тогава? Нима сме толкова безнадежден случай?

Тиртха Махарадж: Идете в първата кръчма, вижте хората там и веднага ще разберете нивото си, ще осъзнаете, че наистина сте постигнали нещо.[1] из „Шри Гуру и неговата милост” от Шрила Шридхара МахараджLeave a Reply