Sharanagati

Collected words from talks of Swami TirthaAug

22


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Въпрос на Кришна Прия: В някакъв аспект, когато си в материална връзка, макар че не може да се разделя така, защото нещата са смесени, когато имаш някакви чувства, които, да речем, са раджастични по природа, такива чувства се проявяват също и към бхактите. Това означава ли, че тези чувства по някакъв начин се трансформират и стават приемливи на друго ниво? Трябва ли да бъдат толерирани или трябва да бъдат избягвани?

Тиртха Махарадж: Ако някой прилага дори и материални качества спрямо вас, трябва да го толерирате. Но недейте вие да допускате материални качества или поведение спрямо околните – та да могат те да се научат на търпение чрез вас. Това е малко трудно, без съмнение. Обаче какво казва Махапрабху в „Шикшащака”? “Бъди по-смирен от стрък трева. Бъди търпелив като дърво”. Ако сметнем колко милиони пъти този стих е бил цитиран в историята на ваишнавизма на Запад и на Изток, и в колко малко случаи е бил практикуван, равносметката е леко неудовлетворителна. Затова нека се постараем да я направим по-добра. Не да говорим за смирение, а да го прилагаме!

Но Кришна е майстор в това да променя качествата. Едно от имената Му е Майин, а Майин означава магьосник. Магьосникът може да превърне материалното в духовно. Може да превърне желязото в злато. Това са големи чудеса, нали? Той дори може да превърне неверника, атеиста, във вярващ човек. Можем да кажем, че това е най-голямото чудо, което се случва, нали? Но има едно дори още по-голямо чудо – когато един садхана-бхакта се превръща в рага-бхакта. Това е най-великото чудо. Може би сега не разбирате и не усещате важността на това, не виждате какво толкова -и преди бхакта, и после пак бхакта. Но разликата е огромна.

Така че Махапрабху вдига много високо летвата. Трябва да се упражняваме.

Кришна Прия: Възможно ли е тези чувства по някакъв начин да обрисуват връзката на човека с божествеността? Например ревността.

Тиртха Махарадж: О, много често. Много често. Колко съпрузи започват да ревнуват съпругите си ако Кришна се появи на сцената! Правилно ли го казах? Да, жената е привлечена от Бога, да. Обратното, ако съпругът е привлечен от Радхарани – това също е голям проблем. Това са емоционални инстинкти, можем да ги наречем. Затова те са много близко до душата – не до ума, а до душата – защото засягат егото на чувствата, емоционалното его. Друг път съм виждал деца да ревнуват родителите си от Бога, че практикуват прекалено много. Но в повечето случаи става така, че когато започнеш духовната си кариера, особено ако си млад човек, родителите и приятелите ти се стряскат: “Какво стана със скъпия ми син?! Преди си беше толкова добре, излизаше всеки уикенд, връщаше се пиян, тичаше след жени – все нормални неща. А сега тича в ашрама да мие пода, което никога не е правил у дома. Моят син да мие чужд под! И вече не пие. Няма жени наоколо. Как ще стана баба?” И много други проблеми имат те. Но трябва да им дадем малко утеха. Едно такова решение беше, когато един от нашите брахмачари си отиде вкъщи и, без да го помолят, започна да мие чиниите. Майка му беше поразена. Толкова е лесно да убедим останалите, че следваме един добър процес. И не става въпрос за интелектуални обяснения: “Майко, слушай ме сега. Този процес е най-добрият, ще ти обясня защо.” Никога няма да стане по този начин. Защото практическата реализация е далеч, далеч отвъд интелектуалното убеждение. Това трябва да показваме на другите, защото така можем да служим на хората, така можем да служим на Бога, така можем да служим на собствения си духовен напредък.Leave a Reply