Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Святото име е като магически камък. Магическият философски камък има една специална способност – съвсем обикновени метали може да превръща в злато. Веднъж един беден човек отишъл при Санатана Госвами понеже бил чул, че Санатана Госвами има парче такъв философски камък. А пък той се бил борил цял живот безрезултатно, безплодно – бил такъв бедняк. Затова в крайна сметка се решил: “Трябва да ида при този светец и да го помоля за помощ.” Той казал: „О, свамиджи, аз съм съсипан. Зная, че не е хубаво да се обръщаш към светец с молба за материални облаги, обаче разбери, аз съм в пълна безизходица, а пък научих, че ти имаш магически камък.” Санатана Госвами казал: „Да, имам,” въпреки че живеел в съвсем бедняшки условия, нямал дори колиба, а стоял под сянката на едно дърво. Ала мантрувал и сутрин, и денем, и нощем. И така, нашият приятел запитал: “Можеш ли да ми заемеш, да ми дадеш този камък?” Санатана Госвами отвърнал: „Да, разбира се, вземи го!” Само си представете, какво предложение – след дълъг живот в бедност най-накрая намираш решението на всичките си проблеми. “Да, вземи го, ще го намериш ей там, на бунището.” Нашият приятел малко се изненадал: “Как така това толкова ценно нещо се валя в боклука?! Може би Санатана Госвами е голям хитрец, защото ако го пазеше на по-добро място, крадци и разбойници биха могли да го отмъкнат, но ако го крие там, никой не би го потърсил на бунището, така че той е много хитър.” И така, щастлив той се завърнал вкъщи и си казал: “О! Сдобих се с решение за всичките си неволи!” Обаче бил толкова беден, че не разполагал с нищо метално, така че не могъл да го използва. Пробвал с някакви дървени предмети, с глинени делви, но без резултат. Тогава започнал да се замисля: “Чакай малко! Щом това е толкова ценно, защо той го държи на бунището? Да не би да има нещо още по-ценно? Той е умен човек. Със сигурност има нещо много по-ценно от това.” И така, на следващата сутрин се затичал обратно: “Госвамиджи! Имам проблем с този магически камък.” “Какво има, скъпи мой? Нали ми го поиска и ти го дадох. Не си ли доволен?” “Не! Защото вероятно ти притежаваш нещо още по-ценно. Така ли е?” Санатана Госвами отвърнал: “Да, разбира се! Имам нещо много по-ценно от този нищо и никакъв философски камък.” “Какво е то?” “Това е святото име на нашия Бог – Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.” Нашият приятел бил смаян. “Може ли да получа този безценен дар?” А Санатана Госвами казал: “Да, разбира се! За теб е.”

Добре, сега чухме една хубава история, разказваща за славата на святото име; в сравнение с него целият този свят е незначителен като стрък трева. Но наистина е така. Каквото и да можете да постигнете в този свят, то е нищо в сравнение с постиженията в процеса на мантруването. Толкова малки неща можем да постигнем тук. Например хората се стремят към някакъв успех, към име, престиж, слава, пари, власт – това е, което се смята за голямо постижение в този свят. Може да намерят приятелство или любов – имам предвид истински, но това е голяма рядкост. В един фалшив свят да откриеш нещо истинско в емоционалната сфера е голяма рядкост. Както и да е, каквото и материално да постигнете, ще го изгубите. Ала постигнете ли нещо духовно, никога няма да го изгубите.

Какво е най-висшето благо от святото име? Това не е просто спиране на карматат.е. осигуряване на по-добър живот. Не е просто постигане на освобождение – т.е. извеждане извън лабиринта. Но се казва, че то ще ви отведе до лотосовите нозе на Кришна. А това е върховното постижение в процеса на мантруване.Leave a Reply