Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Дасям означава, че трябва да станем слуги, да добием настроение на служене. Настроение на служене – това значи да сме много внимателни и да желаем да  направим Кришна щастлив. Това е голямата тайна на бхактите –тяхното лично щастие зависи от Неговото удовлетворение. Затова те копнеят да доставят радост на Кришна и по този начин автоматично усещат щастие. Щастието е като енергия на Кришна. Не можем да притежаваме енергията, без да служим на господаря й. Но служейки на източника на енергията, ще се сдобием и с нейните благословии.

 

Това служене не е принудително, а изпълнено с обич. То е като приятелство. Кришна е най-добрият ни приятел. Тук се споменават различни разбирания, различни раси (взаимовръзки). Това е сакхям, приятелството.

 

Накрая е атма-ниведанам. Означава да отдадеш себе си изцяло. Атма – душата ти – да зависи напълно от Него. Нека танцуваме според желанието на Кришна. Атма-ниведанам е венецът на преданото служене.

 

А кой ще ни покаже какво означава да слушаме, да пеем, да помним, да отдадем напълно себе си? Духовният учител ще ни помогне. Затова ние поднасяме дължимите почитания на своя духовен учител, понеже той е точно като слуга. Той ни служи, показвайки ни какво трябва да правим, например как да предлагаме благовония или как да мантруваме на своите броеници (джапа)[1]; той ни подсказва какво означава пълна отдаденост. Затова за нас е голям късмет да имаме такива възвишени приятели, помощници и доброжелатели като членовете на парампара (последователността от учители). Това е изключително славен път, затова нека се чувстваме щастливи, че сме участници в него.

 

 

[1] Джапа (повтаряне на мантри/молитви на броеница) – основна практика в Бхакти йога.Leave a Reply