Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 11.05.2017 сутрин, София)

(продължава от предишния петък)

Змиите се споменават и в „Чайтаня Чаритамрита”. Там се казва: досущ като в любовните взаимоотношения – ако оставите младеж и девойка заедно, много скоро помежду им ще се породи обич. И тази обич се движи на извивки, точно като змия. Любовните отношения винаги се движат като змия. Скъпи мои, по-добре да сме йоги с несмущавано съзнание, отколкото да търпим тези моменти на възходи и пропадания. Любовта се движи на зигзаг. Мисля, че всички сте преживявали това. Нима не сте? Нима не разбирате? Нима искате да говорим още за това? Но съжалявам, в началото разбрахме, че материалното страдание и щастие нямат отношение към Абсолютната Истина. Затова по-добре да изтърпяваме всички тези впечатления в тази материална сфера и да се стремим да насочваме фокуса си към божественото ниво.

Обаче ако се посветите на божествената любов, тя също се движи по зигзагообразен начин. Понякога Те се срещат, друг път са разделени. Понякога наужким има конфликт между Радха и Говинда, но то е единствено, за да се увеличи вкусът. Както сме разбрали, противопоставянето усилва красотата. Но моля ви, не ме цитирайте по този въпрос. Когато се противопоставяте на духовните си наставници, не казвайте: „Гуруджи, противопоставянето усилва красотата, затова не правя каквото искаш”. Недейте да ме цитирате.

Въпрос на Парамананда: На темата за змиите: бихте ли казали моля нещо за змията Калия?

Свами Тиртха: Калия, един отровен змей, се криел в един участък на реката Ямуна и с присъствието си бил отровил този вир. Но всички тези проблеми били с единствената причина да може да постигне просветление. Този змей бил много достопочтена личност, живеел заедно със своето семейство, със съпругите си змии. И когато Кришна скочил във водата, където живеел, всички се уплашили – от отровата и от опасния огромен змей. А когато видели, че той се е обвил около Кришна и се опитвал да го смачка, почти всички на брега примрели. Така че ако силите са насочени срещу Бога – каквито и да са тези сили – това ще създаде проблеми. Разбира се, изглеждало, че змеят може да победи Кришна, но изведнъж Кришна започнал да расте и се измъкнал от хватката на Калия. Тогава от тази толкова трагична сцена на смъртна опасност се разкрила картина на красотата – нашият Кришна започнал да танцува. За да танцуваш обикновено ти е нужна или бална зала, или танцов паркет. А сега качулките на Калия станали паркет. Пък той имал много качулки, с прекрасни скъпоценни камъни по главите си. Но по този начин главата му служела на лотосовите нозе на нашия Бог. А тези скъпоценни камъни по качулките му станали приношения в лотосовите нозе. Също така можем да видим, че дори наказанието, идващо от Кришна, е художествено. Той спасил възлюбените си и наказал змийския цар по артистичен начин.

Разбира се, има още много тълкувания на този танц – например, че в края на краищата Той искал не да накаже змея, а да покаже колко хубаво танцува пред някой, който стоял на брега. Но това не е свързано точно със змията Калия. Свързано е със зигзагообразната серпентина на божествената любов. Някакви други не-биологични коментари? Да, моля.

Коментар на Мадхава Сангини: В хиндуистката философия се казва, че змиите представят желанията и страстите. Така че когато някъде Кришна танцува върху тях, това означава, че трябва да контролираме своите желания и страсти. Кришна ни показва как да овладяваме желанията си чрез танца, чрез красотата.

Един от аспектите на змията е свързан и с Камадева.

Свами Тиртха: Много хубаво, точно това исках да кажа. Върховното олицетворение на желанието е Камадева – страстната любов. И ако Кришна е далеч, тогава Камадева е много близо до вас. Но когато Кришна е близо, Камадева се крие и бяга.Leave a Reply