Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 03.10.2017 сутрин, София)

Хармонията е необходимост на красотата. „Точно както змията се движи с извивки, по подобен начин се развива и любовта.” Това е цитат от „Шри Чайтаня Чаритамрита“[1]: ахер ива гатих премнах свабхава-кутила бхавет. Кутила означава това извиващо се движение. А какво е името на най-известния политолог в древна Индия? Чанакя, правилно. Но как е другото му име? Каутиля. Това означава, че политиците също действат така. Политиката е неясно нещо.

Хари Лила: Още от древни времена.

Свами Тиртха: Ала любовта също действа така. Още от древни времена. И защо? „По природа любовта не е праволинейна, защото трябва да побере всичко в себе си. Всичко възможно в съществуването се вмества в любовта. Любов означава жертва до такава висша степен, че да може да обеме всичко.”[2]

Съгласни ли сте? Нека ви дам пример. Веднъж един бхакта срещнал една жена; синът на тази жена бил убиец. Разговаряли, без да засягат тази тема, разбира се. Но след известно време жената казала: „Аз въпреки всичко обичам сина си.” Макар да бил убиец.

Разбира се, това са много крайни примери, но мисля, че много подкрепят мнението на Шрила Шридхара Махарадж, че любовта трябва да е толкова всеобхватна, че на практика да приютява всичко в себе си. Понякога дори и любимият да ни ухапе, ние се наслаждаваме на това. Всичко е въпрос на връзка. Тогава толкова много неща могат да носят наслада. Или поне отклик: „Той ми обръща внимание“.

Но ние сме говорили преди, че според нашето разбиране любовта не е чувство, а визия; затова не бива толкова да се впечатляваме от понякога странните чувства и случки в човешките взаимоотношения. Защото повече или по-малко те в основата си са контролирани от илюзията. По-добре да възприемаме любовта, обичта като отношение, като парадигма, като светоглед.

И така, „Любов означава жертва до такава висша степен, че да може да обеме всичко. Действията на любовта най-общо са индиректни. Заради удовлетворението на Кришна е измислено така от божествената енергия йога-мая, за да не може никаква застоялост или стерилност да се промъкнат в забавленията.”

Знаете, смущенията са признак на живот. Ако всичко работи гладко е скучно. И разбира се, чували сме, че тези, които Бог обича, им изпраща притеснения и изпитания. Веднъж споменах това на лекция и една жена от задния ред каза: „Значи аз може би съм на много погрешен път. От много години не съм имала никакви проблеми в живота.” Не съм сигурен, че това е показател, че сте на грешен път. Може да се радвате на някакви много специални благословии. Или пък да жънете плодовете на добрата си карма.

Така че има различни фактори, които мотивират всички тези неща. При все това, често усещаме този антагонизъм или противопоставяне в живота си; понякога това е благоприятно, друг път изглежда неблагоприятно.

(следва продължение)

[1] ЧЧ, Мадхя 14.163

[2] От „Стогодишна антология“ на Шрила Шридхара МахараджLeave a Reply