Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
013d116dbeb27a3937893ee4cdfde6d2--krishna-radha-lord-krishna

(от лекция на Свами Тиртха, 22.08.2015 сутрин, Лудащо)
 
„Закриляй ни, о, Боже Нараяна, който носиш гирлянд от цветя, боздуган, раковина, меч и колело, и когото наричат Вишну и Васудева!” Боздуганът е символ на Бог Вишну. Той не просто е царски символ, но и оръжие, наказващо противниците. Ала освен това символизира божественото знание. От това можем да разберем, че божественото знание е като оръжие, с което да надмогваме враговете в духовните си усилия. 
Има безброй много символи на Бог Вишну – наистина много. Например чакрата, която също е оръжие, преследващо враговете на ваишнавите. Но понеже се надяваме, че не сме оскърбители – нито на Бога, нито на Неговите възлюбени – нека си припомним по-нежните символи на Бог Вишну. 
Един такъв нежен символ е лотосовото цвете – падма; или можем да кажем камала; то отново е един много сложен символ. Какво означава за вас? 
Отговори: Чистота. Извисяване. Красота. Вселената. Разцъфващото познание. Гурудев. Голока Вриндавана.
Свами Тиртха: Леле! Добре, мисля да спрем дотук. Защото ако дадете още отговори, много скоро ще изгубим свяст, тъй като представяте все по-прекрасни и изпълнени със смисъл аспекти. Но нека се спрем на предложението, че лотосовото цвете е символ на вселената. Когато е затворено, като пъпка, това е потенциалът – непроявеното състояние на сътворения свят. А когато е разтворено, разцъфнало, това е проявеното състояние на вселената. 
Разбира се лотосовото цвете символизира и ученика. Не забравяйте, че то израства от калната вода, но цъфти в слънчевата светлина. Все пак, най-важната функция на лотоса е, че Кришна го държи в ръка и си играе с него. Когато Кришна прегръща приятелите си, той си играе с това лотосово цвете, докато прегръща раменете на другите гопали. Това не е оръжие, а много игрив символ на нашия Бог. Какво е значението му? Че целият свят е в дланта на Бога. И Той си играе с него! Използва го като цветно приношение по раменете на приятелите си. А ако приемем лотоса за символ на истинския ученик, значи приятелите на Кришна носят истинския ученик на раменете си. Това е много престижна позиция – да си в ръцете на Върховния Бог или да докосваш раменете на скъпите Му приятели. А когато се среща с другите Свои възлюбени, с женските си приятелки, тогава Той не докосва раменете им с лотосовото цвете, а го поднася в лотосовите им нозе. Лотосово цвете в лотосовите нозе. Какво означава това? Че целият свят е поднесен в лотосовите нозе на Радхика. Или – че добрият ученик ще намери място, ще намери подслон в лотосовите нозе на Тази, която служи най-добре. И можем да заключим, наблюдавайки всички постижения на човечеството за последните две-три хиляди години и повече, че на практика всичко се дължи на благословиите на Радхика в различни експанзии. 
Но нека разгледаме още един символ на Бог Вишну. Практически всичките Му експанзии имат този символ на снагите си. Например Бог Буда; ако си представите изображение на Бог Буда, понякога Той има един знак на гръдта или на дланите. Спомняте ли си какъв е този символ? 
Предположение: Шриватса?
Свами Тиртха: Шриватса… или свастика. Често Той има свастика на гръдта или на дланите, понякога и на стъпалата. Можем да си речем, че това е някакъв иконографичен символ на будизма. Но ето скритата мистерия – това е символът на любимата на Вишну, Шри, Лакшмидеви. Затова, мои скъпи братя, вашата съпруга е свастика у дома – символ на добър живот, символ на благословии. Така че дори Бог Буда, който е аскет, тайно прегръща любимата си на Своята гръд. 
Но какво да кажем за всички тези форми – Бог Вишну, Нараяна, Буда… Къде е нашият Кришна? Не забравяйте историята, когато Махапрабху посетил едно село близо до Джаганнатх Пури. Нарича се Алаланатх и там се обожава една черна, четириръка форма на Бог Вишну. Там Махапрабху се молил толкова пламенно и призовавал Бог Кришна в облика на това мурти: „Защо искаш да се скриеш от мен? Ела! Разкрий ми се!” Тогава двете допълнителни ръце на това мурти взели да се топят и изчезнали, разкривайки двуръкия Кришна.
Така че отвъд всички тези проявления и форми трябва да имаме желанието, изгарящото желание да срещнем нашия любим Бог, нашата възлюбена Божествена Двойка. 


Leave a Reply