Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
SixGoswami

Стремим се да следваме личностна философия. На първо място това означава, че имаме личностно разбиране за Бога. От друга страна означава също, че би следвало да имаме лично преживяване на Бога. И трето, би трябвало да значи, че сме много персонални в своите действия. От тази песен, “Шри Шри Шад Госвами-ащака”, можем да почувстваме личната благодарност на ваишнавите към техните висшестоящи. Можем да описваме теоретично величието на госвамите в научни трактати – или можем да изпеем тази песен, толкова пренаситена с чувствата на поклонниците.

Бхакти означава лично докосване. В някои случаи бхактите практикуват рутинно. Виждам, че за вас това е много изненадващо и смайващо, но понякога се случва. Ала понякога можете да се докоснете до личното отношение, дълбоко пренаситено с емоции и благодарност. Именно това е, което търсим, защото ако сте свързани с онази равнина, не съществуват препятствия по духовния ви път. Защото посредством това предаване на сили незначителното става славно, дребното става велико, слугата става господар, а господарят става слуга. Точно както в случая с госвамите, които макар да били високо уважавани от всички, се чувствали като смирени слуги на всички. Същевременно били стожери на науката за предаността, а също и герои на отречението, най-добрите мантруващи, и много повече.

Ако получите милост, това е като инвестиция в живота ви. Можете да я пропилеете на пазарището на материалните взаимоотношения, а можете и да я вложите в хазната на святото име. Добри инвеститори ли сте? Или ви е нужен финансов съветник? Всички се нуждаем от съветник в делата на предаността. И ако следвате примера на госвамите, активите ви ще растат.

Затова пазете настроението на госвамите в сърцата си.

 Leave a Reply