Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 01.10.2017 сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник)

„Когато имаме вътрешната убеденост, в безопасност ли сме вече? Също така, помага ли ни външният гуру да се свържем с чайтя-гуру, вътрешния гуру?

Шрила Шридхара Махарадж: Външният гуру, маханта-гуру, не само ни помага да се свържем с чайтя-гуру, но ни и помага да се подготвим така, че да съумяваме безпогрешно да разчитаме насоките на чайтя-гуру. В началото по неясен начин може да получим напътствие от чайтя-гуру и то да ни отведе до маханта-гуру. Чайтя-гуру ни помага по общ начин, който не е особено систематичен и ясен. Идвайки при маханта-гуру, ние чувстваме: „Да, с помощта на моя чайтя-гуру, моят вътрешен копнеж е удовлетворен.” Сетне, с помощта на нашия маханта-гуру, започваме да откриваме ясни насоки на нашия чайтя-гуру. Те си помагат един на друг. С помощта на маханта-гуру нашата способност да разбираме чайтя-гуру става по-ясна. Прочитът ни на съкровения чайтя-гуру става по-ясен, понеже се пречистваме от различните мисли и идеи, примесени от йоги, карми, гяни и толкова много различни групи. А чайтя-гуру ни дава по-голяма вярност към маханта-гуру и по този начин те си помагат един на друг.”[1]

Това тук е важно: гуру си помагат един на друг. Как да разпознаем шикша-гуру[2]?

Хаягрива: Той ни помага да развием своята връзка с дикша-гуру[3].

Свами Тиртха: Да. Слушал си на лекции, това ми харесва! Да, шикша-гуру е който ти помага да задълбочиш връзката си с твоя дикша-гуру. Чайтя-гуру ти помага да следваш наставленията на външния гуру. Така че те действат за наше добро.

„След като получим помощ от чайтя-гуру, ние идваме при маханта-гуру, но понякога може да се случи и така, че след като приемем маханта-гуру, чайтя-гуру отново да бъде покрит.”

„Преди чувствах това вътрешно водачество, обаче вече не го долавям” – това случва ли се понякога? Разбира се, че се случва.

„Тогава маханта-гуру ще поеме ученика и ще му помогне да почисти мръсотията, покрила чайтя-гуру. Чайтя-гуру може да се е оказал погребан под някакви анартхи или ваишнава-апарадхи, но маханта-гуру ще дойде и ще донесе лек.”

Това е единият вариант; другият вариант е толкова много да сте фокусирани върху външния гуру, че вече да не ви трябва вътрешното водачество. „Доведе ме дотук, благодаря ти, вече съм стигнал. Вече не съм на пътя на търсенето, намерил съм. След ресторантите, най-сетне мога да се радвам на вкуса на дома. Домашен уют.”

Въпрос на Теджасвини: Гурудев, трябва ли да правим разлика между вътрешния гуру и Параматма?

Свами Тиртха: Обикновено ги отъждествяват като един и същ. Но можем да кажем, че Параматма е като общо присъствие, докато чайтя-гуру е специфично или по-лично присъствие. Можем също да кажем, че Параматма е наблюдателят, а вие, индивидуалната атма, вкусвате плодовете на дървото. Когато не обръщате внимание на Параматма, Той си е просто Параматма. Щом започнете да Му обръщате внимание, Той ще стане вашият чайтя-гуру, личният ви спасител. Да, личен спасител, личен вътрешен водач – това е по-установена връзка, не е общото присъствие.

(следва продължение)

[1] От „Стогодишна антология”

[2] Духовен учител, който дава учения (шикша)

[3] Духовен учител, който дава посвещение (дикша)Leave a Reply