Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25 май 2006, София)
Гуру е като лекар, който прилага подходящия метод за да ни излекува. В Аюрведа са описани различните типове пациенти. И на лекаря му се налага да прилага различни методи, в съответствие с натурата на пациента. Знаете ли какви са тези различни типове пациенти? Единият е интелектуалният тип – много умен, много знаещ. Знае всичко за здравето и за болестта. Това е много труден тип. Подобен човек трябва да бъде УБЕДЕН чрез аргументи. Тъй че лекарят трябва да е добре подготвен.
Но това не е най-тежкият случай. Вторият тип е боеца, който се стреми да върши ВСИЧКО наобратно на съвета на лекаря. Лекарят му казва: “Недей да пиеш”, той отвръща: “Няма пък! Ще пия!” Казва му: “Откажи се от пушенето.” Отвръща: “Е как да се откажа! Аз пуша от двайсет години, това е ежедневен навик!” И т.н. какви ли не примери. Този тип трябва да бъде победен в битка. Трябва да бъде СМАЧКАН в бой. Горкият лекар!
Третият тип най-сетне е по-добър – това е обичливият. На него е достатъчно да му речеш с много благ глас: “Направи така и така” и той ще те послуша!
Това са трите типа пациенти. Но казвам ви, учениците са неизброими категории. Но тези основни типове съществуват: единият трябва да го надвиеш интелетуално. Има бхакти, които винаги са пълни с въпроси: “Гурудев, имам въпрос.” И нямат край тези въпроси! Веднъж един човек посетил група предани и там имало една много интелигентна дама. Тя си носела цяла тетрадка с въпроси. Минимум сто въпроса! Това е твърде много! Не забравяйте, ако се стремим да анализираме и обясним всичко е много лесно да го убием. Така ли е? Ако интелектуално го нарежем на парчета, в крайна сметка няма да остане нищо. Вививсекция!
Следващият тип е който трябва да бъде смачкан – това е следващият ученик. Доктор Фалшиво Его. Той трябва да бъде смазан! И третият тип е обичайният тип ученик – послушният. Достатъчно е да му кажеш “Харибол!” и той ще отвърне “Харе Кришна!” Така че такава е ролята на гуру – да приложи съответния метод според природата на болния ученик. Той е нашият лекар и ние трябва да му имаме пълно доверие. Защото понякога той ни дава много трудни за следване правила. Но ако имаме доверие в духовния си учител, тогава дори най-тежкото лекарство ще ни се стори леко и бързо.


Leave a Reply