Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
b16fd2c6c291d5d68f93ec476cc565d5

(продължава от предишния понеделник)

И така, всички се радвали да получат плодовете, раздавани от майка Яшода, които бил донесъл Кришна. И, както разбрахме, нещо се случило с продавачката на плодовете. Тя била омагьосана. Не можела да помръдне. Наложило се някой да ѝ напомни задълженията ѝ. Накрая дошла на себе си и казала: “О, мисията ми е осъществена мога да се прибера у дома.” Тя била досущ като акробат – балансирала с кошницата на главата си. Но на средата на пътя за вкъщи усетила, че е много тежка. Празната кошница се оказала пълна със скъпоценни камъни. Какво означава това? Ако дадете плодовете на своите дейности на Кришна, ще бъдете възнаградени безмерно. На пръв поглед може да виждате само няколко пшеничени зрънца – нещо съвсем минимално. „Дадох Ти толкова много, а Ти ми отвърна с толкова малко!” – може да възроптаете към Бога. Но почакайте мъничко! Изминете половината път обратно към дома, обратно към Бога и тогава ще видите, че празната ви кошница е препълнена.

Но нима тя се нуждаела от това – не. Тя хвърлила всичко в Ямуна. А понякога Ямуна се държи по много неочакван начин. Това е реката на Вриндавана. И знаете, един от главните пазари, Лои Базар, е доста далеч от Ямуна. Обаче се казва, че на всеки дванадесет години Ямуна залива Лои Базар. И тогава донася всичко, което се крие по дъното ѝ.

Ямуна: Имате предвид тиня?

Свами Тиртха: Тиня и всякакви други неща. Ако там има само тиня, ще донесе тиня, но ако има скъпоценни камъни, ще донесе и тях. Може да си речете: „А, легенди!” Обаче е доказано. Веднъж крачех по брега на Ямуна, вперил поглед в парикрам-марга[1], гледах надолу и що да видя? Един скъпоценен камък. Така че не са легенди. Скъпоценните камъни ги има. Затова бъдете готови!

Ала за нещастие, от това виждате пропадналото ми състояние. Продавачката на плодове била готова да захвърли всичко в Ямуна, докато аз съм склонен да събирам тези камъни. Обаче имам едно извинение – че си спомних всички тези истории. И оттогава онзи камък ми е много скъп. Той ми напомня, че легендите са истина.

Така че всичките ви желания могат да бъдат сбъднати от Кришна. Пожелавам ви вашето търсене на абсолютната истина да намери своето осъществяване. Това е начинът да изплатим дълговете си. И спомняйки си великите личности в нашата традиция, с техните благословии можем да постигнем своите цели.

Въпрос на Премананда: Гурудев, бих искал да попитам, когато Кришна сам е очарован от звъна на камбанките си, какво се случва с всички във Вриндаван?

Свами Тиртха: Можете да си представите! Някои неща не ги разбираме. Но всъщност не е необходимо да разбираме истината, по-добре да я обожаваме и да ѝ служим. Това е начинът за разбиране на по-висшите неща – чрез възхищение и служене.

 

 

(следва продължение)

 

 

 

 

[1] Поклонническия пътLeave a Reply