Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Swans_Lotus-Lake

Вярата, какво е вярата? Тя е най-могъщата сила, която притежава едно човешко същество. Шрила Шридхара Махарадж казва, че тя е единствената сила, която може да прехвърли мост над пропастта между сегашното ни положение и съвършенството. И така, той казва, че вярата е най-голямата ви мощ. Дори тези, които казват: “Аз не вярвам,” те също имат някаква вяра. Но ако съсредоточим вниманието си повече върху духовния път, да, в началото нашата вяра е много мъглява и много слаба. Стремим се да намерим теми, които са лесно приемливи за нас. Ала можем да кажем, че вярата в началото е фокусирана върху вярвания или суеверия. И понякога правим грешката да отъждествяваме методите или инструментите с целта. Това е каништха, начинаещо ниво. Имате някакво търсене, някакъв импулс, божествен подтик, но не можете да го насочите правилно. И тъй като този свят е пълен с измамници и измамени, големи късметлии сте ако успеете да избегнете капаните по духовния път.

Обаче как да избегнем тези капани? Трябва да имаме мъничко начална, чиста вяра. Затова от началото трябва да посветим живота си на Всевишния, трябва да изразим желанието си – искам да дойда при Теб! И ако това е достатъчно искрено желание, то ще ви остане за цял живот.

И след това, по-късно, започвате да развивате вярата си. Започвате да вярвате в определени формалности, после започвате да вярвате в определени хора, готови сте да отдадете живота си на другите, следвате дадени правила и практики, влагате вярата си в тези практики. А понякога допускате и грешки. Включете грешките в своите практики. Но ако тази първоначална вяра е чиста, ако дарът ви за Върховния е бил искрен, тогава Той ще ви помогне да премахнете лъжливите си „духовни” илюзии.

Защото нашият ум е така зает с толкова много различни дейности и теми. Понякога даже и в духовната сфера. Но Кришна иска от вас да се съсредоточите изцяло. Затова Той премахва всички други обекти – дори на вярата и вниманието ви – за да можете накрая да се концентрирате напълно върху Него.

Умът е сравнен с лебед. Лебедите са много красиви по природа, имат дълги шии и потапят главите си под водата. Имат много грациозни движения и когато плуват в някое лотосово езеро, гмуркат главите си до лотосовите стъбла. Това е най-доброто обкръжение за ума. Нека лебедът на вашия ум положи главата си в стъблото на лотоса в езерото на Кришна. Това е съвършенството. “Винаги мисли за Мен.”

И така, от началната степен на вяра трябва да стигнем до посветеното, пълно, цялостно ниво на вяра. Така че можем да кажем, че да се мисли винаги за Кришна е възможно по този начин – като научим лебеда на своя ум да поставя главата си в стъблата на лотосовите цветове.

Има една красива молитва: “Не знам кой ще е сетният миг на живота ми, когато ще съм неспособен да владея действията и мислите си. Затова по-добре моят ум да започне да скланя главата си в стъблото на Твоя лотос.” “Винаги мисли за Мен” – това е възможно така. И можем да сме сигурни, че всички лъжовни концепции ще бъдат отстранени ако тази изначална, първа вяра или посветеност са били чисти и искрени.

 

 Leave a Reply