Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Знаем, че има три фази на осъзнаване на абсолюта – Брахман, Параматма и Бхагаван. Брахман е велика тайна. Параматма е дори още по-висша тайна. Но тайната на тайните е Бхагаван, Богът личност. Да се върнем за малко на предишния стих: в битието на Кришна – Аз съществувах преди, съществувам сега и ще съществувам после – всичко е включено, не само Неговата личност, но и антуражът Му.

А настоящият стих говори за реализацията – какво ще постигнете ако разберете, че Бог съществува вечно. Този стих описва интуитивната мъдрост, мъдростта на интуицията, която ще дойде след известно осъзнаване и ще доведе до следващи осъзнавания. Накратко стихът гласи: “всичко е несъществено без Мен”. Защото “ако нещо изглежда ценно без да е свързано с Мен, трябва да знаеш, че то е илюзия.” Това означава, че с Кришна всичко е ценно, а без Кришна нищо не струва. Между другото, кажете ми нещо, което съществува без Него?

Премананда: Ако правилно съм разбрал какво се казва на едно място в „Шримад Бхагаватам”, свободната воля на човек се изразява главно в мислите му. Така че ако човек няма късмета да мисли за Кришна, мислите му ще са това, което съществува без Него.

Тиртха Махарадж: В един смисъл това е вярно, но кой ти е дал ума, за да имаш мисли?

Ямуна: Илюзорното виждане за реалността съществува без Кришна.

Тиртха Махарадж: Нима?

Ямуна: Да. Нашата илюзия е без Него, понеже ние не виждаме всичко като свързано с Кришна.

Тиртха Махарадж: Но ако нещо е илюзия, това означава, че не съществува, нали? Защото е просто илюзия.

Ямуна: Но нашата илюзия е реалност.

Тиртха Махарадж: Всъщност това е много коварен въпрос. В крайна сметка можем да проследим всичко до изначалната причина. Ишварах парамах кришнах/ сач-чид-чнанда-виграхах/ анадир адир говиндах/ сарва-карана-каранам[1]– “Аз съм окончателната причина на всички причини.” Как можем да проследим илюзията до Бога?! Казваме, че илюзията е илюзия, защото тя всъщност не съществува, тя не е истинска – как можем да проследим нещо неистинско назад до най-висшата истина? Или ако искате да поставим въпроса в по-религиозен контекст, как можем да проследим обратно греха до Бога? Защото ако всичко е създадено от Бога, тогава грехът също е създаден от Бога – а как е възможно Той да е създал греха?!

Ямуна: Или по-общо казано: как можем да проследим обратно злото до Бога?

Тиртха Махарадж: Да, правилно. Това е много сложен теологичен въпрос. От две хиляди години си блъскат главите да разрешат този въпрос – с все по-малък резултат. Чайтаня Махапрабху е бил бхакта, велик танцьор, но е бил също и добър философ. От Неговите учения можем да разберем, че грехът не е създаден от Бога, а е трансформация на Неговата енергия. Това е много важно, моля ви, внимавайте. Злото не идва от Бога, но то е изкривена трансформация на една от Неговите енергии. И така, злото е изкривено отражение на една божествена енергия, а тази енергия – мая-шакти – е отражение на пара-шакти, или по-висшата божествена енергия. Разбирате ли? Съществува Бог, съществува Неговата божествена енергия, съществува отражение на тази божествена енергия, така да се каже разширение, а след това съществува и изкривеното отражение на тази енергия.

Мая-шакти, или илюзорната енергия, е разширение на чит-шакти, или съзнателната енергия на Бога. Ачариите описват по разнообразни начини, че Бог притежава неизброими различни енергии. В Пураните също се споменава, че има на практика безброй различни енергии – като знание, сила, съществуване – много, много –хладини, божествената енергия на щастието също присъства в Бога. Чит-шакти, енергията на божественото познание, е нещо много близко до източника – понеже Бог е всезнаещ, Той знае всичко. Има някои дребни неща, които не знае, но това са теми от областта на раса. Като правило трябва да разберем, че Той знае всичко, тъй като е изпълнен със Своята чит-шакти, със Своите, така да се каже, интелектуални възможности. Ала понякога нашият Бог иска да се прикрие. Затова Той използва енергиите Си, за да се покрие – използва отражението или разширението на тази чит-шакти да се покрие. Защото чрез знание, чрез интелект бихте могли да Го прозрете, обаче ако възпрепятства разбирането ви, няма да знаете, че Той е Бог. И точно както вие използвате различни енергии, за да се покриете – вашите дрехи, вашите мисли, вашият ПР, опитвате се да се прикриете зад тези енергии – по същия начин и Кришна използва енергиите си, за да се скрие. Грубото криене е маха-мая – когато Той ви дава толкова изкривено виждане, че да си мислите, че в крайна сметка вие сте Бог. Това е най-голямата илюзия, когато си мислиш „Аз съм най-великият.” Това е дъното на водовъртежа на материалната илюзия – когато хората се мислят за Бог. Голям или малък – няма значение. Това е маха-мая; маха-мая разделя. А оригиналът, архетипът на маха-мая е йога-мая свързващата енергия. Йога-мая също изопачава виждането, но ви свързва отново. Как да разбираме това?

 

(следва продължение)

 [1] “Брахма Самхита”5.1Leave a Reply