Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 03.01.2018 сутрин, София)

Много съм щастлив, че сме заедно тази сутрин. Вчера вечерта поговорихме малко повече с бхактите и някой каза: „Докато чета еди коя си книга, се разтрепервам от смисъла и значимостта ѝ”. Тогава и аз казах: „Да, когато чета книгите на Рупа Госвами, аз също треперя.” Затова мисля, че е най-добре да изучаваме книгите на Рупа Госвами. Защото процесът, към който сме се присъединили, касае божествените взаимоотношения. Така че не става дума просто за взаимоотношения, а за божествени такива. В крайна сметка всичко е свързано с върховния, най-висш източник. Ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах анадир адир говиндах сарва-карана-каранам[1]– Ишвара, всевишният управник, е Кришна. Неговата характерна природа е вечност, съзнание и блаженство. Ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах – Той е въплъщение на тези висши качества. Анадир адир говиндах – Той е предвечният, изначален Говинда; и причината на всички причини – сарва-карана-каранам.

И така, цялата тази вселена, целият този всемир е предопределен от някои фактори. Единият фактор е пространството. Вторият, много близко до първия, е времето. Всичко на това относително ниво съществува в пространствено-времевия континуум. А третият фактор е законът за причината и последицата – нарича се карма, действие-следствие. Освен това има и четвърти, много силен фактор, който предопределя на практика всичко, а именно информацията. Съгласни ли сте? Който владее информацията, владее хората, нали? За щастие, Ведите притежават цялата необходима информация. Понеже Веда значи „информация”, Веда значи „знание”. Така че цялата информация, която е нужна да се сътвори и пресътвори една вселена се съдържа в оригиналните Веди. С всички трансформации и пермутации на повече от осемдесет милиона мантри на Сътворението.

И сред всички тези фактори, цялото знание принадлежи на Кришна. Времето е самият Той. Този свят е излъчена, разширена Негова енергия. И Той е сарва-карана-каранам, причината на всички причини. Така на практика всички тези фактори, предопределящи живота ни – време, място, карма, информация – е Той. Или идват от Него, или е директно Той. И знаете, обикновено резултатът или последицата съдържат на практика цялата причина. Казва се: „Крушата не пада по-далече от дървото.” Така че действие-последица, причина и резултат са много близо едно до друго. Щом Кришна е сач-чид-ананда-виграха, какво да кажем за нас? Мисля, можем да се съгласим, че ние по някакъв начин сме следствия от Кришна. Той е най-висшият източник на всички енергии, а джива-шакти е Негова експанзия, Негова енергия. Този резултат, тази последица би трябвало също да отразява оригиналната природа и характеристики на причината. Значи ние също сме сач-чид-ананда. Макар тези ни характеристики да са доста блокирани понастоящем, при все това ние не сме родени, за да умрем. Не това е причината и смисълът на живота ни. То определено ще ни се случи на телесно ниво. Но ако нещо погива, това показва, че не е вечно. А духът е вечен, душата е вечна. Затова трябва да стигнем до духовното ниво, където ще разберем истинската си природа: какво означава, че сме вечни души? Каква е същината на чистото просветлено съзнание? И каква е природата на блаженството?

И така, коя от тези теми да обсъдим? Удовлетворени ли сте с правилата на съществуването? Удовлетворени ли сте от някаква суха информация за теоретичната конструкция на съзнанието ви? Или да поговорим за любовта? Мисля, всички можем да разберем, че последната тема е по-привлекателна от предишните.

Пък Рупа Госвами е много умел автор. Той познава вкуса на човешките същества. Знае, че хората не се задоволяват с основните правила на битието. Знае, че не им стига суховатата информация, а жадуват, отчаяно търсят някакво духовно блаженство, анандам. Не знам какъв е вашият опит, но моят опит е, че най-голямото блаженство идва от взаимоотношенията. Разбира се, най-голямата мъка също идва от взаимоотношенията. Но в края на краищата всичко е въпрос на раса. Какво съумявате да извлечете от отношенията – нектар или отрова? И това не са основните правила на съществуването, нито е суха информация, а това е науката за божествените връзки. Затова моето смирено предложение е да прочетем нещичко за божествените взаимоотношения от Шрила Рупа Госвами.

(следва продължение)

[1] „Брахма Самхита” 5.1Leave a Reply