Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Ако нещо, което вършиш като предано служене е прекалено лесно, обикновено това е твое желание. Ако трябва да пожертваш нещо, ако е трудно, ако се налага да се отдадеш на работа – тогава това е по-близко до божествената воля.

Но в това е въпросът: какви са критериите за преданото служене? Ако нещо е препоръчано от шастра, гуру, садху или Параматма. Това е единият критерий. А кой е вторият? Любовта, посветеността, която добавяме към служенето. Защото това служене е охарактеризирано, то е ПРЕДАНО служене. Трябва да присъства преданост, посветеност. Така че можем да резюмираме: двете характеристики на преданото служене са: че се намирам под инструкция и че я изпълнявам с цялото си сърце и душа. Ако имате тези два източника за консултация, тогава може да сте сигурни, че това е предано служене. Защото според нашите учители, дори изучаването на писанията НЕ Е предано служене, ако не е препоръчано от духовен учител. Доста е строго.Leave a Reply