Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 29.09.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Гросмайсторското ниво на казване на истината е когато се прави с такъв заряд на обич, че на човек дори не му и минава през ум да се обиди или нещо такова. Всъщност тази практика можем да научим от нашите шастри. От кришна-лила можете да разберете как да изправяте другите пред истинското им лице.

Знаете, че Кришна се движи много бързо – тича тук и там, винаги те пържи в опасението, че ще си тръгне. Как можеш да спреш някого да не тича нагоре-надолу? Някакви идеи?

Някой: Като бъде застрелян!

Свами Тиртха: Всъщност именно така е избрал Кришна да напусне планетата. Позволил е да бъде застрелян. Обаче разбрахме, че трябва да започнем от ахимса, нали? Не убивай – това беше първото послание. Така че ако искате да спрете някого да тича нагоре-надолу, може би можете да го уловите за ръката. Но какво ще стане? Той е толкова силен, че ще ви повлече със себе си. Това не стига; да го хванете за ръката не е достатъчно. Какво да хванете тогава?

Отговор: Сърцето.

Свами Тиртха: О, сърцето – това е романтично. Много хубаво, но бъдете практични.

Някой: Да му дадем захар и гхи.

Свами Тиртха: И той ще хукне към сладкишите – добра идея. Обаче ако го хванете за нозете, той няма да може да бяга. Това е препоръка, която гопите са последвали: ако искаш да уловиш Кришна, улови лотосовите Му нозе и им направи малко масаж. Тогава Той ще се почувства удовлетворен. Той също е добър кандидат за маха-врата – практикува съвършено удовлетворение. Погалиш Го мъничко и Той се чувства щастлив – не помръдва, наслаждава се на ситуацията. Но тогава гопите имали какво да кажат – когато Той вече не можел да мърда. „Какво разбираш Ти под любов? Какво въобще знаеш за любовта? Що за любим си Ти?” Кришна започва да се чувства неловко. „Леле, спипаха Ме.” Но всичко това е много научно, защото тогава те започват да обясняват: „Има три типа любими. Първата категория е този, който споделя полученото – тоест получи ли любов, ѝ отвръща. Първа класа. Вторият тип е дотолкова преизпълнен с чувства, че дори и да не получава нищо, пак дава. Третият тип: независимо дали получава или не, не дава нищо. Ти какъв тип любим си?”

Така че ако искате да отправите някое по-силно послание към свой партньор, към приятел бхакта, към съпруг или съпруга – най-напред му уловете нозете. Тоест първо му отдайте служене. Накарайте го да се чувства удовлетворен. Пък след това предявете посланието си. „Що за любим си ти? Какво въобще знаеш, какво разбираш от любов? Защото ние имаме съвсем научно разбиране за това.”

Това е нашият маха-врата – да хванем лотосовите нозе на Бога; тогава и сърцето ви ще бъде уловено, и способността ви да служите с масло и захар ще бъде включена. Тогава няма да ви е нужен никакъв друг технически контрол над ума. Просто сте там! Нямате втора или задна мисъл. Това е първата ви и единствена реалност.

И така, за да бъдете напълно компетентни в маха-врата, ето нашето предложение. „Кристално-чиста посветеност към всевишния, състрадателни чувства към другите живи същества и способност да се хармонизират всички различни аспекти на ежедневието с божествената истина. Това е каймакът на духовния съвет за всички тези, които търсят същината на абсолютната истина.”

Така че, това е смиреното ми предложение за вас. Стремете се да приемете тези три принципа в сърцето си и в ежедневния си живот: кристално-чиста посветеност, състрадание и хармония.Leave a Reply