Archives

Calendar

October 2021
M T W T F S S
« Sep    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
изтеглен файл

(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 вечер, София)

(продължава от предишния петък) 

Въпрос на Теджасвини: Как можем да поддържаме връзката с божественото, как можем да развием вкуса?

Свами Тиртха: Излезте от мрака, винаги оставайте в светлината. Всичко зависи от състоянието на съзнанието. Веднъж един старши предан отишъл при Шрила Шридхара  Махарадж, който е много възвишен светец, духовен брат на Шрила Прабхупада. Той имал храм на брега на Ганг в Бенгал, в светия Навадвип, който е рожденото място на Чайтаня Махапрабху, „Златния Аватар”. На щанда с книгите ще намерите тази красива книга за Неговия живот и учения. Биографичната част е много сладостна и лека за четене. Философската част е много сложна и трудна за четене. Едното е бхакти, другото е йога – сладките капки и още по-сладките капки.

И така, Шридхара Махарадж седял на верандата на своя храм. Какво може да види човек в Бенгал? Джунгла, нищо друго. Само дървета. Ала в много проникновено и медитативно настроение, той казал: „Като се огледаме наоколо има толкова много неща, които ни напомнят за Чайтаня Махапрабху.” Какво виждаме ние? Само някаква джунгла. Какво вижда чистият предан? Напомняния за неговия любим Бог. Ето друг пример как да разпознаем светия човек. Той има различен поглед. Ние си мислим, че това е реалността, а той идва и казва: „Не, това е илюзия, скъпи мои.”

Та как да поддържаме осъзнатостта си? Как да развием вкус за духовността? Всъщност планът на Кришна е готов за нас. Просто трябва да се отворим за този план. А същевременно трябва да следваме всички необходими правила и предписания на свободата. Това е начинът да постигнем свобода. Най-добрият начин да развием вкус към духовността е да имаме личен разговор с Бога. Не просто официална молитва, а лична беседа. А тя е концентрирана във възпяването на светите имена. Светите имена на Бога са прославени навред. Специално Махапрабху е дошъл и е дал мантрата на любовта. Както говорихме: ом сътворява порядък, ом намо бхагавате васудевая дава закрила, а харе кришна маха-мантрата е за развиване на божествена любов и за обожаване на божествената любов. Ако преведем съвсем просто смисъла на тази мантра, това са само три думи: кришна е „красота”, харе, хара е „любов, божествена любов” а рама можем да кажем е „щастие”. Така че какво представлява тази мантра? „Красота, любов, щастие!” Какво ще стане, ако повтаряте тези думи? Нима ще станете тъжни и нещастни? Не! Ще ви споходят красота, любов и щастие. Така че как да поддържаме съзнанието си? Винаги бъдете свързани с божествената реалност. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Святото име е идентично с Бога. Всички енергии и божествени части присъстват в него. Такова е заключението и на „Шримад Бхагаватам”: „Възпявайки светите имена можете да преодолеете всички трудности и ограничения на настоящата епоха.”[1] Просто като повтаряте тази мантра вие се свързвате с красотата, любовта и хармонията. Светците винаги ще ни напомнят, че принадлежим там – към земите на красотата, земите на божествената любов и нерушимата хармония. Служейки на тези свети люде, възпявайки светите имена и изучавайки свещените писания, можем с лекота да поддържаме съзнанието си.

 

Belleza, amor, felicidad

 

(Conferencia  vespertina de Swami Tirtha,, 31.07.201, Sofía)

 

(continua la conferencia del pasado viernes)

 

Pregunta de  Tejasvini: Como podríamos mantener la conexión con lo divino, como podríamos desarrollar / mejorar el sabor?

Swami Tirtha: Saliendo de las tinieblas, permaneciendo a la  luz del día. Todo depende del estado de la conciencia. Una vez un devoto mayor de edad se dirigió a Shrila Prabhupada, un santo elevado, hermano espiritual de Shrila. Este tenía un templo en la orilla del Ganges en Bengal, en el santo sitio  Navadvip donde había nacido  Chaitanya Mahaprabhu, el célebre Golden Avatar/ el Avatar de oro. . Podéis hallar este libro en algún estante de librero, algún libro referido a Su vida y Sus enseñanzas. La parte biográfica es una dulzura y la lectura es fácil. La parte filosófica es complicada y su lectura  es difícil. Una parte bhakti, otra parte yoga – Gotitas de dulzura y otras  de aun mayor dulzura.

Bueno, Shridhara Maharaja estaba sentado en la  veranda  de su templo. Que  es lo que puede ver uno en  Bengal?  Nada más que selva. Nada más que árboles. Por lo tanto, encontrándose en

[1] „Шримад Бхагаватам” 12.13.23Leave a Reply