Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 24 май 2006, София)
Веднъж обсъждахме кое е най-доброто произношение на святото име на Кришна. И стигнахме до извода, че най-доброто произношение на името „Кришна” е „Говинда” – Онзи който дарява щастие, който дарява наслада. Не ни е достатъчно просто да кажем „Кришна”! Защото Кришна има много аспекти – Васудев Кришна, Дваракадеш Кришна, такъв Кришна, онакъв Кришна… Но Говинда няма друго име – Говинда си е Говинда, той е нашето любимо пастирче. Говинда донася радост на преданите. Затова ако обожавате ТОЗИ аспект на Кришна, който дарява щастие на всички – не просто на кравите, не просто на брамините, не просто на земята, но и на вашите крави, на вашите „го”, на вашите сетива, на сърцето ви; който е закрилникът на кравите – тогава пълното щастие ще ви залее.
Йога контролира с дебелата тояга. Ако искате да се самоконтролирате с Йога – това е данда, тоягата на назиданието. Вместо това Кришна контролира с флейтата си. Коя е най-известната опера на Моцарт – „Вълшебната флейта”. Откъде е взел идеята, а?! Ето как всичко идва от божествения извор. Вълшебната флейта на Кришна води кравите. Кравите са нашите сетива. Много е трудно да контролирате сетивата си с пръчка! Но точно както кравите са готови да тичат след флейтата на Кришна, по същия начин и сетивата е лесно да бъдат завладяни от сладостта Му. Кришна бяга напред и свири на флейтата си, и всички крави просто идват след Него. Така и бхактите тичат след Кришна. В това е красотата: Кришна ни владее чрез красотата си. Не чрез силата си, не чрез величествения си аспект, а с красотата и очарованието си.
В божествената равнина можем да намерим абсолютната красота. И тази абсолютна красота се разкрива чрез взаимоотношенията. Творението не е празно, не е великолепно но пусто. То се проявява във взаимоотношенията. Затова и нашата красива визия за духовното небе е изпълнена не само с Бога, но и със спътниците на Бога, с преданите.
Тъй че в крайна сметка откриваме красотата в любовта. Красотата и любовта са неделими. Върховната Красота е Кришна, а върховната Любов е Радха. Те някак са много, много близо един до друг – Красотата и Любовта. И красотата на Кришна не е конвенция, не е един вид договореност. Това е АБСОЛЮТНАТА красота!
Нима има по-голяма красота от тази на Кришна? Радхината. А има ли по-голяма красота от тази на Радха? Према. Какво е Према? Връзката, но назовете я по име? Когато красотата на Кришна и хубостта на Радха се слеят – това е Чайтанйа, Златният Аватар. Това е ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА красота! Затова сме такива щастливци! Ние имаме слятата красота на Радха и Кришна. Самата Красота и самата Любов слени в един облик! Това е изключителна благословия!
Радха и Кришна са толкова близо един до друг, че се сливат; търсят се толкова неистово, че идват много, много близо. И за да усилят тази интензивност понякога те се разделят, проявяват се в две личности. Тогава те са ек пран до дех – един живот в две снаги. А когато се приближат и се слеят, тогава са до пран ек дех – две души в една снага. Какво е това? Това е Чайтанйа, Златният Бог. Две прани, два атмана са се слели в едно тяло. Това е любов! Дълбока любов! Дълбоката духовна любов означава че сме толкова слени, че макар да сме двама, ставаме един. И нататъка – дори още по-висшето ниво е, че макар да сме един, ние се разделяме.


Leave a Reply