Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
52830121_10213148947027836_1276615914191585280_n

(откъс от семинар на Свами Тиртха за святото име, Лудащо, юли 2013) 

(продължава от предишния понеделник) 

И така, следващият въпрос е, щом разбрахме, че възхвалата на светите имена прониква всички различни култури и векове, тогава какво е специфичното чувство при нас? За да се опитаме да разберем това в по-голяма дълбочина, бих искал да цитирам някои от нашите ачарии за святото име. Говорили сме, че трябва да живеем според принципите на дхарма, а да чувстваме според принципите на раса. И много интересно, това мислене на две нива присъства в тълкуванията на нашите учители. Например Бхакти Промод Пури Госвами Махарадж дава двустранно обяснение на святото име – едно в садхана-бхакти и друго в рага-бхакти. Доколкото знам, Шрила Рагхунатх Дас Госвами е дал едно пояснение на святото име – не на степента садхана, не на степента рагануга, а на степента рагатмика. Затова по-добре да не се докосваме до това пояснение.

Но кой е философът сред Госвамите? Джива Госвами. Джива Госвами е написал много за различните таттва (принципи), подкрепил е всички различни тези на нашата философия със солидна основа. Също така е прославил святото име по различни начини.

Тук имаме три различни тълкувания от Джива Госвами на маха-мантрата. Мантрата си е същата. Първото обяснение е в аишваря-гяна – в познаване на величието на Бога. Второто е тълкувание, изпълнено със сладки духовни вкусове. А третото е в помнене на Божествената Двойка. Нека видим какво казва той.

Пояснение на маха-мантрата във величественото настроение: „Понеже отнема тристранните страдания и различните грехове, идващи от предишните раждания на онези, които Го помнят, Той е наричан Хари. Значението на „криш” е „съществуване”, а „на” означава „щастието на покоя”. Затова двете срички в комбинация подсказват името на Всевишния – Кришна. Мистиците намират своето щастие във вечния живот, в съзнателната и блажена душа. Затова те наричат Върховния Брахман – Рама.”

Това са значенията на трите думи в маха-мантрата – Харе, Кришна, Рама – според благоговейните чувства на преданите. Хари унищожава страданията и греховете; Кришна е мирното битие; и душата е щастието на мистиците – Рама. Това достатъчно ли е? Или да се опитаме да открием сладката раса, сладките вкусове в интерпретацията?

„Наричат Го Хари, защото разкрива висшата истина, блажената форма на Върховния и по този начин премахва невежеството и неговите последствия. Радха открадва (харати) сърцето на Кришна, Тя е олицетворението на Неговото блаженство – затова Кришна Я нарича Хара. Тъмният господар на изключителното щастие и блаженство, лотосоокият малък син на Нанда Баба и щастието на Гокула се нарича Кришна. Абсолютната, цялостна пълнота на красотата и остроумието, всевластното божество на любовните отношения, който винаги прави Радхарани щастлива, се нарича Рама.”

Това беше раса тълкуванието на имената; и накрая в помнене на Божествената двойка. „Олицетворението на блаженството на Кришна, Радхика, открадва ума на Кришна. Затова я наричат крадла и името Ѝ е Харе. Този, който привлича девойките от Враджа със Своята флейта, отнемайки верността, добродетелите, трезвомислието и гордостта им, е наричан Кришна. Той прави младите девойки от Враджа толкова щастливи в сърцата и сетивата им с несравнимата си красота – затова Го наричат Рама.”

И така, тук имаме три различни обяснения, три различни визии. Първата е във величествено настроение – Хари е Върховният Бог, който ни освобождава и премахва препятствията. Тук Хари е мъжки аспект. Във второто, раса обяснение, Той е Хари, понеже разкрива красивия си облик и по този начин премахва невежеството. И също тук, във втората част на това тълкувание, не става дума за Кришна, който премахва пречките, а за Радхарани, която улавя вниманието на Кришна – и затова Кришна нарича Нея Харе. Докато при тълкуванието в помнене на Божествената Двойка, Тя е наречена Хара, Крадлата, понеже отмъква ума на Кришна и олицетворява енергията на блаженството.

Кой е Кришна във величествения подход? Мирното съществуване. В раса тълкуванието Той е тъмният господар на блаженството. А в последното тълкувание Той е който привлича младите девойки от Враджа със Своята флейта.

А кой е Рама в първия, величествения подход? Рама е Всевишният, у когото мистиците откриват своето щастие. Във второто, раса обяснение, Той е господстващото божество на любовните взаимоотношения, който прави Радхарани щастлива. И накрая, в помненето, Рама е който прави гопите щастливи в сърцата и в сетивата.

Така че като казвате „Харе Кришна” какво е вашето разбиране?

 

(следва продължение)

 Leave a Reply