Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 20.06.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

 Толкова много смисли има в това име, „Кришна”. Но има още едно значение на тази дума. Мисля, че сме го споменавали преди – „желязо”. Не бихте очаквали желязото да е свързано с Бог Кришна. Всепривличащият прекрасен Бог – направен от желязо? Как така? Знаем, че има привличаща сила у Кришна, обаче Той е желязо. Откъде идва Неговата привличаща сила? Желязото няма силата да привлича. Тогава откъде идва тя? Знаете, че трябва да има източник. Как мислите?

Яшода: Аз имам идея. Понеже Радхика е металург, Тя може да борави с това желязо.

Свами Тиртха: Ха! Правилно! Мисля, че това трябва да го запомните, защото ако имате магнит и поставите парче желязо до магнита, желязото също придобива тази магнетична сила. Така че ако Кришна е като желязо, Неговата привличаща сила идва от истинския магнит – радхе джая джая мадхава даите… Затова винаги казваме: „Радха-Говинда, Радхе-Шям”, нали? Шефът е отпред. Тя е шакти, скритата сила зад личността.

Въпрос на Матей: Чувал съм, че Кришна носи гривни на краката и на ръцете. Може ли да разкажете повече за това?

Свами Тиртха: Може да си мислите, че това е украса, но аз смятам, че е позицията Му – Той не е свободен. Ръцете и нозете Му са оковани. Така че може да ги наричате гривни, обаче всъщност са белезници. Той не е свободен.

Матей: А кой Му е сложил тези белезници?

Свами Тиртха: Това е голям въпрос! Нямам представа! Може да е майка Му, може да е любимата Му, може да е някой много скъп предан…? Трябва да се замислим: кой има власт над Бога? Само някой висшестоящ.

Премпрасад: Няма кой да Му ги сложи, защото Той е най-висшестоящият.

Свами Тиртха: Въпреки това, по Него има тук-там гривни и пръстени. Можете да продължавате да мислите и да медитирате: как ли е? Обаче затова и ние имаме огърлица – да показва, че не сме свободни. Не сме свободни да тичаме насам-натам. Но сме завинаги вързани и хвърлени в лотосовите нозе на Бога. Не е ли прекрасно? 

(следва продължение)

 Leave a Reply