Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Понякога си мислим, че ако направим още някоя формална стъпка “ще достигна до по-високо ниво. Например, ако си сменя дрехите, ще стана преданоотдаден; или ако си сложа някакъв специален знак на челото, това незабавно ще доведе и до промяна в сърцето. Или пък: допринасям за славата на някого с това, че му позволявам да бъде мой духовен учител. Аз съм стабилен човек – за него е престижно да ме приеме за ученик. Дойде ли някой друг, и на него давам възможността да ме учи, взимам още едно посвещение и от него.” Има хора, които си колекционират посвещения. Това е особено разпространено в Индия, защото хората там са много религиозни и не толкова фанатични, така да се каже. Така че ако някой учител дойде в селото, всички се присъединяват към него: „О Гуруджи! Колко хубаво! “ Той раздава броеници, имена, и вече всички са последователи на тази вяра. На следващата седмица идва друг садху от друга школа и те казват: “О, Махарадж, толкова си велик! Искаме да те следваме!” Веднъж един мой приятел ми каза, че е посетил подобно село и в една от къщите различните мали висели една до друга на стената. Защото за тях Бог е един. Няма значение дали го наричате Шива, Кришна или Махадева стига да сте садху. Всички садху са приети. И от една гледна точка това е много хубаво, защото ние трябва да уважаваме всички свети люде, трябва да почитаме всички аспекти на Бога. В това няма съмнение. Но който е приятел на всички не е слуга никому. А нашият най-важен идеал е да станем слуги, нали? След служенето идва приятелството. След посветеността идва свободата. Не бива да объркваме последователността.

Така че посветеност означава много дълбока връзка между учител и ученик. Това не е просто някакво сходство или някакво теоретично разбиране, а връзка, която вероятно в идеалния случай е по-силна от всичко. По-силна от всяка друга връзка в човешките взаимоотношения. Затова трябва да проверим към какво се присъединяваме, в какъв списък се записваме. Препоръчано е ученикът да проверява учителя и учителят да проверява ученика.

И така, ако Бог се е появил в нашето съзнание, трябва да разберем, че светците също ще дойдат. Знаем, че Бог никога не е сам, Той идва с компания. Това означава, че ако наистина искате да поканите Бог в сърцето си, с Него ще дойдат и някои садху. И това прави всичко съвсем практично. Защото посредством слугите на Бога можем да изразим нещичко от своята посветеност. Затова когато хората казват, че без гуру е невъзможно, това е което имат предвид. Без водач и без подслон е много трудно да изразим своята готовност да служим на Кришна.

Но това не е агитационна кампания, ние не вербуваме людете да се присъединяват към определена мисия или група, а се стремим да представим истината. Много е лесно насила да се убедят хората да направят нещо. Най-напред набързо им промийте мозъка, а сетне им дайте нов ангажимент. Това е нивото на начинаещите.

Не си мислете, че начинаещ означава само някой, който е получил посвещение едва преди две седмици. Фанатизмът и подходът на начинаещ не зависят от възрастта ви, не зависят от вашата религия, нито от посвещението ви – зависят от съзнанието ви и от вашата обусловеност.  Ако сте глупави – глупави сте, независимо от всякакви други условия. Затова, моля ви, не оставайте на това ниво.

И така, в началото си мислим: ако си променя облеклото ще направя голяма стъпка. Продължавате да правите това с години. После идва следващата стъпка –  “Защо пък трябва да си сменям дрехите, защо да си слагам дхоти, какво е това сари – та аз съм българка! Откъде накъде? Това е различна култура, не е моята култура!” Това е друга степен, друга фаза в живота ви, във вашата ангажираност в предано служене, в опитите ви да превъзмогнете проблемите си на начинаещи. Ако преодолеете първата глупост – че „ако си сложа нова дреха ще променя и съзнанието си”, това е една много сериозна болест – тогава идва следващата фаза, когато не искате да си сменяте дрехите, когато не искате да извършвате никаква практика; ако преодолеете и това, тогава достигате началото на средното ниво.

В началото Шрила Прабхупад бил много търпелив. Когато хората го питали: “Ако искам да се присъединя към вашата мисия, трябва ли да си обръсна главата?” Какво отвръщал той? Не. “Трябва ли да си сменям дрехите?” Не. “Трябва ли да си давам всичките пари на вас?” Не. Той отхвърлял тези предложения. Но бхактите били толкова решителни и толкова отдадени, че по естествен начин искали да следват добрия пример на своя учител. Разсъдете, ако следвате добър пример, можете да очаквате добри резултати. Ала ако сте се посветили на лош пример, какви резултати можете да очаквате?

Затова непременно от нивото на начинаещи трябва да стигнем до междинната степен. А понякога проблеми от типа “начално ниво” могат да се открият и сред по-високите официални постове, така да се каже. Защото човешките недостатъци се разкриват не само в практически начинаещите преданоотдадени, но също и на по-висшите степени. Имаше период, в който някои проповедници се състезаваха помежду си кой е събрал по-голям брой ученици. Ако имаш 2000 посветени, значи си велик. Ако са само 1500 – средно ниво. 1000 – начинаещ. След това дойде друга фаза – кой има повече пари. Защото последователи е равно на пари. Колкото повече бройки имаш, толкова повече пари можеш да изкараш. Как е казано? – парите са по-сладки и от мед. Но казвам ви, това бяха състезания между начинаещи. Съревнованията от средна степен започнаха по-късно, когато започнахме да мерим кой има повече раса, кой може да изгуби свяст докато дава лекция, кой може да пусне малко сълзи докато говори за Радха-Кришна, кой може да цитира такова свещено писание, каквото никой не е и чувал на планетата земя. Какво е това? Това е начинаещ подход, начално ниво в твърде необичайни одежди. За нещастие за някои хора това е реалност. Затова трябва да сме много внимателни. Ако разбирането, че Бог съществува се е родило в сърцата и умовете ни, трябва да сме внимателни по какъв начин развиваме тази убеденост. Не забравяйте – за да има съревнование са нужни поне две страни. Ако някой иска да се състезава с вас, не бъдете толкова глупави да влезете в играта.Leave a Reply