Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(продължава от предходния брой)

 

eye of God (1)

И така, ом тат сат. Ом – това е началото.

Тат – какво означава тат?

Някой: Това.

Тиртха Махарадж: Онова. Този красив стих от Риг Веда: “ом тад вишнох парамам падам сада  пашянти сураях…”[1] Ом тад вишнох – да, онази върховна обител на Бог Вишну е визията на сурите, на светите личности. Те винаги виждат лотосовите нозе на Върховния Бог като закрилящ щит над главите си. Защото ние искаме да виждаме Кришна като защитник на Неговите предани. И макар Той да е там, високо горе, при все това е и тук, съвсем близко.

И накрая сат описва принципа на съществуването. И така: ом – съзидателният звук; тат – Върховният; и сат – съществуването, животът, истината. Ако говорим за това е много сухо – ом тат сат, много сухо. Но ако кажете „Джай Радхе!”  в това има повече емоции, повече чувства.

Тези три звука описват онази върховна същина, която всички ние търсим. И защо това е споменато в края на дискусията за гуните? Много пъти Кришна казва, че всеки в този материален свят е във властта на гуните. И “тази Моя божествена енергия, мая-шакти, на практика е невъзможно да бъде преодоляна.”[2] Научихме, че всичко е под контрола на гуните; след това са споменати трите звука – за да ни напомнят, че е възможно да се измъкнем от властта на илюзията. Три гуни – три звука. Те са тук, за да ни припомнят.

Например, вие сте големи късметлии. Кажете ми някои думи на български, които съдържат ом.

Манохари: Лом.

Харилила: Омагьосвам, омайвам.

Ямуна: Махарадж, но също и омраза.

Тиртха Махарадж: Това е ом-раса. Не си пасват заедно! Теоретична медитация и раса… Това е расабхас[3] – ом-раса. Обаче – момче!

Друг: Момиче!

Тиртха Махарадж: И толкова много други! Така че по колко пъти произнасяте ом в живота си! Добавете малко съзнание – към „Лом”, към „момче” и тогава това ще ви помага да си спомняте. И можем да научим много от децата. Когато викат баща си, какво казват? Татко!  Ом тат. Татко.

Ямуна: Къде е тук ом?

Тиртха Махарадж: Вече прескочихме на тат! Ом тат сат. Тат-ко. Толкова сме щастливи да чуем това обръщение. То е като карнамрита, нектар за ушите – татко.

Ами сат?

Харилила: Може би сутрин идва от сат?

Тиртха Махарадж: Ако си мантруваме кръговете – да; ако не мантруваме, тогава идва от мрак.

И така… кодовете са скрити. Разкрийте тайните. Ом тат сат – тези слова винаги присъстват, за да ви напомнят. Божественият звук, изначалният извор; след това Бог, който е малко отдалечен от хората, понеже е Върховен, трансценденталният Господ; и сат, основният принцип на съществуването, което е истинно. Животът съществува. Животът идва от живот. Ако виждаме в тази материална равнина живот, значи би трябвало в основата да лежи истински, жив принцип. Затова когато Нароттама даса Тхакура казва: “сеи врата сеи тапа сеи мора мантра джапа – О Рупа Госвами, ти си моята тапася, ти с моята мантра, ти си моята джапа, ти си ми всичко, дори самият ми живот”[4], това не е просто поетичен израз, но такова е истинското значение – че всичко произтича от божественото, от Него, защото Кришна е жив Бог и затова е възможен живот на планетата Земя. “Радха-кришна прана мора – Вие сте моят живот и моята смърт.”[5]Така че дори в поезията е скрита много дълбока философия.

Въпрос на Кришна Прия: Говорейки за връзката с Бога, понякога се чувствам много близо до Бог, а понякога много далеч. Кое е правилното отношение и какво причинява тези различни настроения?

Тиртха Махарадж: Той винаги е много близо до теб. Но понякога ти си далече от Него. Причината за различните настроения е един специален вид енергия, нарича се мая. Защото маха-мая разделя – тогава си много далеч; йога-мая събира – тогава си близо.[1] Риг Веда 1.22.20

[2] Бхагавад Гита 7.14

[3] Нехармонично смесване на вкусове

[4] Цитат от песента “Шри рупа манджари пада” от Нароттама даса Тхакура

[5] Цитат от песента “Сакхи вринде вигяпати” от Нароттама даса ТхакураLeave a Reply