Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
 

Не е така, че най-напред се отричам, пък след това се посвещавам, най-напред се сдобивам със знание, пък след това се отдавам. Не, в „Бхагаватам” се казва, че каквато и дейност да се извършва за Кришна в този свят, тя се счита за предано служене, а знанието и отречението ще бъдат естествени продукти от тази преданост. Така че първо идва предаността, а след това тяга и гяна, отречението и знанието. Бхакти е майката, а знанието и отречението са нейните двама сина.

Веднъж Бхакти Деви пътувала из Вриндавана. И била много удивена, защото видяла синовете си почти мъртви. “Как е възможно това – смаяла се тя – синът да умира преди майката?! Аз съм толкова добре, толкова здрава, а синовете ми загиват! Какво става?” Без бхакти, без преданост, отречението и знанието просто пресъхват. Затова предаността е първа. Ако имаме преданост, ще спечелим знание и автоматично ще съумеем да се отречем

Обаче в началото бхактите пресмятат: “Така, ако стана преданоотдаден, ще трябва да се откажа от всичко. Това не е добър бизнес – да се откажа от всичко, а не е сигурно какво ще спечеля. Рискувам всичко, печалба няма! Това е глупав бизнес.” Искаме всичко на сигурно – да няма риск, а да печелим всичко.

Обаче всъщност е тъкмо обратното: без риск няма печалба. Трябва да бъдете смели. Бъдете смели с Кришна и тогава Кришна ще бъде смел с вас! Но използвайте и ума си. Например, ако се молите на Кришна – както майката на Крипадхам спомена вчера, че се е молила за работа. А сега има толкова много възможности, че й идва свръх. Затова ако искате от Кришна повече служене, не забравяйте да поискате и силите да се справите със служенето. Защото Кришна изпълнява всичките ви желания. Ако се молите: “Дай ми повече шанс да проповядвам” ще трябва да отговорите на хиляди покани. Но ако не се молите за сили, тогава няма да можете да изпълните това задължение.

Веднъж един бхакта посети Индия. Неговото служене беше, че заедно с група преданоотдадени подготвяха някои публикации – това им беше обичайното задължение, обичайното служене. И този човек се молеше на самадхито на Рупа Госвами – на мястото, където е погребан Рупа Госвами: “Ти си олицетворението на шастра, моля те, дай ми повече шанс да извърша някакво служене!” Същата вечер получи и-мейл, в който останалите бхакти го информираха: “Сега е твой ред. Ние не можем да се занимаваме повече с това служене за публикациите. Всичко оставяме на теб.”

Така че с цялото си смирение бих искал да ви помоля да внимавате с този Кришна.Leave a Reply