Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Трябва да открием ниво, на което всички да можем да се споразумеем. Да намерим равнина, където ще можем да бъдем обединени. Този свят е разпокъсан от имена и форми. Ето защо това е и ключът към обединението – името и формата. Aко сме единни в Святото Име и ако сме единни пред Божествената Форма, ще бъдем много щастливи.

По празненства хората губят контрол и си мислят, че това е щастие. Ала ние трябва да живеем в един вечен празник. Ако изпълняваме духовните си практики, можем да изгубим цялото си самообладание, но трябва да достигнем до много по-високо ниво на духовно култивиране и удовлетворение, отколкото обикновено постигат другите. Защото ако видиш кое е щастие за един човек, ще разбереш що за човек е. Щастието ни е различно в зависимост от гуните, в зависимост от влиянията на материалната природа. Това, което е щастие на по-ниското ниво, на практика е невъзможно да бъде разбрано от по-висшето. Също както и обратното. Ако някой има съвсем семпло разбиране за живота, за него е разтърсваща мисълта, че някакви хора се събират да възпяват имената на Бога и че извличат от това духовно щастие – това е немислимо! Ала въпреки всичко именно това трябва да бъде нивото, на което да бъдем обединени независимо от вяра, религия, пол или каквото и да било. Защото ако призоваваме Бога по име, ако медитираме и ако обожаваме Бога чрез името Му – това е всеобщата и най-добра практика.

Поканата на Кришна отеква. Дори материалният свят е сътворен чрез звукова вибрация. Така че началото е звукът; пътят обратно също е звукът. Каква е първата мантра в „Шримад Бхагаватам”? Това е един вид призив: ом намо бхагавате васудевая. И така, първият звук е ом. А първата шлока е сатям парам дхимахи – “Нека медитираме върху сатям парам, върху абсолютната истина.” А какъв е последният стих в „Шримад Бхагаватам”? Последният стих е възхвала на Божието име: че Кали Юга е изпълнена с недостатъци, ала святото име може да елиминира всички грешки. Така че можем да кажем, че тези осемнадесет хиляди стиха са за вътрешната връзка. Това е покана: елате, присъединете се към нашата медитация върху абсолютната истина. И окончателният съвет: възпявайте святото име!Leave a Reply