Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
“Аз съм сричката ом във ведическите мантри.”[1] В действителност, божественият живот е изпълнен с мантри; тъй като в древни времена хората не говорели в проза, говорели в стихове. Тази златна епоха била толкова поетична, че ако въобще им били необходими думи, те се изразявали в поезия. А понеже в отминали времена съществували само два типа живи същества – ханси и парамаханси, което означава „чисти сърца” и „изключително чисти сърца”– те не произнасяли грамя-катха, обикновени думи; те винаги изричали мантри. Защото целта на мантрата е да слави Върховния. А мантрите са пълни с ом.

Някои хора смятат, че ом е имперсонално изражение на Абсолюта. Но ето, тук Кришна казва: „Аз съм ом.” И според нашето разбиране ом се състои от три звука – А-У-М. А означава Кришна; У означава Радха; а М означава джива. Така че ом също изразява за нас божествената любов, в която Радха, Кришна и джива се събират заедно.

Ведическите мантри са много силни и ефективни. Ако не знаете чрез кой мъдрец, риши, идва мантрата; ако не знаете към кое божество, девата, се изговаря тази мантра; ако не познавате собствената си идентичност; и ако не знаете каква е връзката ви с божественото, тогава от мантрата няма да има ефект – тя по-скоро би довела до притеснения. Затова при ведическите мантри има ограничения. Ала мантрите на Святото Име са открити и свободно могат да бъдат произнасяни от всички  Затова Махапрабху казва: “Винаги възпявайте, възславяйте Святото Име! Киртания сада хари.

Ако повтаряте ведическите мантри неправилно, те могат да ви объркат, могат да ви доведат до полудяване. Ала мантруването на Светите Имена е преобразило мнозина глупци в божествени характери. Ведическите мантри са ограничени от подходящото време и обстоятелства за повтарянето им. Ала Святото Име може да се произнася и пее винаги и навсякъде. Шрила Прабхупада казва, че Святото Име е досущ като пълната луна за пътника. Пълната луна винаги следва пътника в нощта, никога не го изоставя. Святото Име би могло да бъде месечината и във вашия живот. Тогава, ако сте под влиянието на тази дивна луна, под мистичното влияние на Чайтаня Махапрабху, слънцето на Кришна ще изгрее на хоризонта на сърцето ви. Божествената луна като Кришна Чайтаня, и божественото слънце като самия Кришна, действат за наше благо.[1] “Бхагавад Гита”7.8Leave a Reply