Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Гьоте казва: “Ако сте изгубили пари, не сте изгубили нищо; ако сте изгубили приятел, много сте изгубили; но изгубите ли вярата си, губите всичко.”

Ние зависим от взаимовръзките. Ако сте свързани с Бога, това означава, че сте верни. Откажете ли се от тази предана привързаност към Бога, това е голяма загуба. Разбира се, вярата помага на предаността ни да расте, така че тези неща са взаимосвързани, зависими едно от друго. Затова, докато по-висшестоящите ни имат доверие, ние сме в безопасност. Не бива да губим това доверие. В повечето случи ние не разбираме какво говорят по-старшите. Не проумяваме дълбината на грижата и вниманието им, не можем да оценим милостта, която е разпростряна над нас – докато я имаме. Ала веднага щом усетим да ни липсва, ще разберем. Досущ като въздуха; обикновено не се замисляме колко е безценен въздухът. Но когато не ни достига въздух, незабавно оценяваме стойността му. Затова понякога, за да обогатят разбирането на учениците, гуру ги натискат под водата. Когато се борите за въздух, тогава разбирате….. Виждате ли, този е начинът, по който трябва да искате Кришна! А не го ли разберете – хайде отново под водата. Просто, за да добиете разбиране.

Сега си мисля: “Днес има лекция сутринта, но аз ще ида вечерта, не сутринта.” Но представете си, ако тази сутрешна лекция е последната, на която можете да присъствате…. и вие я пропуснете! Ще съжалявате до края на живота си! Затова – недейте да пропускате възможностите. Не считайте, че ако нещо е достъпно днес, ще го има и утре. Разбирате ли какво имам предвид?

 Leave a Reply