Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
teacher

Въпрос на Драги: Това е личен въпрос, който имам от много, много години, а все още нямам отговор. Дали човек може лично да предопределя какво ще е бъдещето му или изпитва някакви влияния?

Свами Тиртха: И двете. Зависи от това доколко сме силни и решителни. Ако сме начинаещи и не сме достатъчно силни, нашата карма ще има пълен контрол над нас. Ако чрез духовна практика и божествена милост – и двата елемента присъстват – станеш по-силен, тогава можеш да въздействаш на своята карма. Но ако си напълно посветен на Кришна, ако си наистина отдадена душа, ще ти е все едно дали вятърът те отвява насам или натам. Обаче това вече е съвсем различно ниво от първото, на което нямаш никаква власт над кармата си. Това най-високо ниво е когато вече не се интересуваш да влияеш върху кармата си.

Но можем да кажем, че съществуват както външни фактори, така и личен принос към нашата съдба. И така, ако повтаряме маха-мантрата и извършваме някакво служене, ние призоваваме все повече и повече божествени сили в живота си и тогава можем да променим мащаба на нашата карма. Да речем, по карма трябва да те сполети рак на стомаха, обаче ти променяш начина си на живот и от материалист ставаш преданоотдаден, което означава, че сменяш и диетата си. Така че онова, което е записано в кармата ти, ще се прояви, но в много по-малка степен. Може би няма да развиеш рак, а язва. Нещо ще има, сигналът ще го има, защото нещо трябва да се случи, обаче не тежкото наказание, така да се каже. Защо? Можем да кажем, че в това отношение кармата е като учител. Защото живеем в свят на действия и последици. Каквото и да правите, трябва да платите цената. Но както в една класна стая има най-различни ученици – един е кротък, друг е глупав или пък агресивен – и учителят трябва да използва различни методи, за да ги контролира. За агресивните използва пръчка. За послушните и няколко думи стигат, а на елита той ще даде единствено подкрепа и най-доброто от знанието си. По същия начин и нашата карма използва различни начини да осъществи онова, което е необходимо, обаче ако ние проявим повече покорство към Бога, към Кришна, тогава кармата ще има по-слаб ефект върху нас. Защото какво означава отдаденост? „Готов съм да те слушам”. А когато някой е готов да слуша, това значи е нужно по-малко усилие, за да го достигнеш. Нещо друго? Да!

Въпрос на Нели: Вярно ли е, че страхът е единственото нещо, от което трябва да се страхуваме?

Свами Тиртха: Трябва да се страхуваме и от това да забравим Кришна. Но всъщност, вместо да отглеждаме страх, нека по-добре да отглеждаме обич. Защото край нямат причините защо да се боим, но по съшия начин няма край и списъкът защо да сме любящи. Така че наш е изборът кой списък ще предпочетем – списъкът на страховете или списъкът на любовта. С една и съща сила можем да сме недоволни или удовлетворени, нали? По-добре да използваме енергията си правилно. Затова се казва, че трябва да избереш дали искаш да си прав или искаш да си щастлив. Това е уравнението.Leave a Reply