Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 4 септември 2005, Ахтопол)
Нарада казва: „Понастоящем Кали Юга владее целия свят и това усилва нечестивостта. Не съществува правдивост, нито аскетизъм, нито чистота на тялото или ума; няма състрадание, нито великодушие към бедните. Людете са порочни и се занимават само с това да пълнят стомасите си. Те изказват лъжливи заключения. Много са бавни, изключително глупави, лишени са от късмет и са уязвими – винаги се влияят от онова което ги спохожда. Тези, които се представят за светци, неспирно са заети с проповядване на фалшиви доктрини. Онези които привидно са се отрекли от света, богатеят със светски притежания и са семейни. Жените управляват дома. Братята на съпругата са единствените съветници на човека. От алчност хората продават собствените си дъщери. Има чести кавги между съпруг и съпруга. Ашрамите, светите места за поклонение и свещените реки се контролират от чужденци и множество храмове падат унищожени под ръцете на тези зли люде. Не съществуват нито йоги, нито такива които са постигнали съвършенство, нито просветлени души, нито праведни хора. Всички духовни дисциплини погиват в дивия пожар на Кали Юга. В тази желязна епоха людете се занимават с това да продават зърно. Брамините продават познанието си за Ведите, а жените продават телата си, преживявайки от проституция.”
Тук са дадени симптомите на Кали Юга. Няма чистота, няма аскетизъм; това също означава че няма и кой знае колко преданост. Всички духовни ценности са изгубени, или почти изгубени. Това време и това място са доста трудни за постигане на просветление. Людете не живеят според изискванията на относителната си позиция, неспособни са да изпълнят задълженията които се очакват от тях и има много кавги, много неразбирателства – това са естествените признаци на Кали Юга. Недейте да позволявате на Кали Юга да влезе в живота ви! Пазете се от тези описания.
И нещо много странно се споменава тук – че хората се заемат с бизнеса, с професията да продават зърно; значи то не се раздава безплатно, а се продава! Храната би трябвало да е осигурена на хората, а не да бъде продавана! Обаче людете са изобретили странния инструмент пари и си мислят че могат да разрешат всеки проблем и да си купят всичко с тях.
Нарада добавя: „Настоящата епоха е ужасната епоха на Кали. Добродетелното поведение, пътят на йога – единението с Бога – и аскетизмът са изчезнали под нейното влияние. Отдадени на лоши привички и зли дела, хората са се превърнали в копия на демоните от Агха. В тази епоха добрите люде страдат, а порочните благоденстват. Година след година земята постепенно се превръща в бреме за Бог Шеша. Никъде не се вижда едничък знак за добра съдба. Жестоки хора са се заселили по светите поклоннически места, затова сетите места нямат стойност. Дори онези, чийто ум е завладян от страст, гняв, прекомерна алчност и жажда за удоволствия, външно се преструват че живеят аскетично; затова и аскетизмът вече не струва нищо. Липсва контрол над ума, алчността и лицемерието се ширят, вследствие на което хората  приемат еретични доктрини. Те не изучават свещените книги и не практикуват медитация. Учените пандити са заети със сексуални сношения като биволи. Те са експерти в това да правят деца, но хич ги няма в постигането на освобождение. Никъде не се вижда преданост към Бог Вишну, затова и същината е изчезнала от всички неща. Такъв е, уви, духът на времето. Затова именно лотосоокият Бог Вишну търпи всичко това, макар да е толкова близо до нас, в самите ни сърца.
Вечна слава на Вриндавана, където Бхакти танцува в радост! Тук във Вриндавана никой не иска Гйана и Вайрагйа.” Във Вриндавана никой не търси знание, никой не търси отречение.
Затова трябва да стигнем до Вриндавана, където способността ни за Бхакти ще се подхрани. Защото най-важната част на човешките същества са чувствата им. Най-висшият език на човешките същества са чувствата. Това е отражение на Бхакти. Каквото и да се върши тук долу, то се разкрива понеже съществува и там горе… Обаче това касае само пространството – горе и долу. Трябва да го разширим  – не става въпрос само за пространство, но и за време. Онова което е зад над е и пред нас Кое е бъдещето на нашето минало? Това е настоящият миг. А кое е миналото на нашето бъдеще? Отново настоящия миг. Затова настоящия миг е много важен – как живеем. Ако живеем намагнитизирани с Бхакти, ще имаме много дълбок живот. Може би не лесен – предупреждавам ви – но много дълбок. Защото Бхакти някак досяга най-висшите нива на човешкото съществуване. И не само на човешкото, но на духовното съществуване, тъй като тя е езикът на сърцето, на душата.
Тъй че ако дойдем до Вриндавана, нашата Бхакти ще се развие. Много е вероятно да изгубим знанието си. Няма проблем. Много е вероятно да изгубим отречението си. Дори и това не е голяма загуба – ако добием преданост. Но без предаността нищо не е пълно. Искате ли да накарате някого да полети, просто проявете някакъв интерес към него, или към нея. Давайки му енергията си, можете да помогнете на другия човек. Като му служите, вие обогатявате, усъвършенствате живота му. А как бихме могли да служим на по-висш авторитет, каквито са например знанието, отречението или в крайна сметка Бхакти? Чрез следване на съвета. Значи ако следваме съветите на Бхакти Йога, ние ще помагаме на Бхакти да расте.
Това представлява процесът: търсете как да подобрите, как да усъвършенствате живота си. По този начин и знанието, и отречението – които са естествени последствия от Бхакти, сякаш синове – също се бъдат подхранвани. Такова е нашето виждане; нашето заключение е, че най-напред е Бхакти. Има ли преданост, и знанието и отречението ще дойдат. Но просто чрез знание, просто чрез отречение не можете да постигнете съвършенство. Затова търсете природата на предаността. Развивайте способността си да изпитвате преданост. Изразявайте своята преданост към Божествената Двойка. Това е просто казано Бхакти Йога – емоционалната връзка между хората и Върховния.
ЖЕЛАНИЕТО е онова, което улавя Кришна. Това е лобха, трансцедентална лобха, дълбокото желание, без което е невъзможно да постигнем нищо. Ако изпълнявате всички ритуали и спазвате всички правила и забрани без това ИЗГАРЯЩО желание – какъв ще бъде резултатът? Само формален. Младите гопи пробват да следват ритуалите, но винаги мислят за Кришна. Основният ни проблем е, че ние мислим за себе си, а пробваме Кришна. Затова нека променим манталитета си: да мислим за Него, а да пробваме себе си.


Leave a Reply