Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Моля ви, изключете мобилните си телефони. Ние използваме различен вид комуникация – нашите мантри. И не плащаме телефонни сметки. Знаете стария, класически анекдот… Някакъв човек скита из Европа, влиза в един храм, отива при свещеника и пита: “Вижте, искам да говоря с Господ. Мога ли да ползвам телефона?” Свещеникът отвръща: “Да, разбира се, ето там е.” По-късно човекът казва: “Приключих разговора. Каква сума дължа?” “Сто Евро.” “Добре, ето ви сто евро.” Същият човек броди из Индия и му хрумва същата идея: “Ще ми се да поговоря с Бога.” Затова влиза в един храм и пита свещенослужителя: “Мога ли да ползвам телефона, искам да разговарям с Господ?” Когато свършва, въпросът му е: “Колко трябва да платя?” “Едно Евро.” “Едно Евро? Но как така? У дома в Европа плащах по сто Евро за същия разговор!” Отвръща му: “Е виж сега, оттук е градски разговор.”

Ето такъв вид телефон трябва да използваме.

Мога ли да ви запитам, как бихте спечелили една война? Какво е необходимо, за да се спечели една война?

Хари Лила: Интелигентност и оръжия.

Друг: Вяра.

Ямуна: Да печелиш множество малки битки.

Рамвиджай: Кришна да е на твоя страна.

Друг: Последната битка е най-важна.

Тиртха Махарадж: Нужни са толкова много неща, нали? Начинът да спечелиш войната е да имаш добри съюзници. Но обикновено, когато хората започват война, те правят няколко яростни атаки, превземат стратегическите точки на града – например енергийните центрове, седалището на правителството и – изключително важно – комуникациите! Не забравяйте, градският разговор! Комуникациите са нещо много важно. Така се печели война. И ако искаме да победим себе си, трябва да приложим същия метод: да водим яростни атаки срещу фалшивия егоизъм, да окупираме стратегическите точки, енергийните центрове. Да приемаме прасадам – по този начин завладяваме енергийните центрове в тялото. Дихателни упражнения – така контролираме ума. И – комуникация! Устата се използва за възпяване на светите имена. Ето какъв е начинът да се спечели войната на личната Курукшетра. Открийте енергийните източници; овладейте интелигентността, вътрешното напътствие – насочете ги към Кришна; а средствата си за комуникация – словата си и ушите си – използвайте за слушане на духовното послание и за възхваляване.

Ако се сражаваме за божествена цел, никога не бива да се отказваме. И в повечето случаи ние не сме бойци в класическия смисъл. Ала всеки ден, почти всеки ден, ни се налага да се борим – да водим по-малки или по-големи битки: воюваме за шанс в духовните си практики; стремим се да предпазим децата си от лоши влияния; борим се духовността да победи материализма; сражаваме се срещу липсата си на вяра; и толкова много други малки битки.

На материално ниво хората си мислят, че”да победиш” означава „да смажеш другия” – едната страна да спечели. Ала от духовна гледна точка, духовната алтернатива е и двете страни да печелят. Така че, ако ви се налага да се въвличате в подобни малки битки, стремете се да воювате по такъв начин, че и двете страни да печелят. Защото недейте да забравяте: победите ли, това е най-голямата загуба. Победите ли по унищожителен начин – това е най-голямата загуба.

Вероятно след тази лекция може да си помислите, че тази Бхакти Йога е някакъв вид военно обучение, военна религия. Но казвам ви, не е! Защото Махапрабху, Златният Бог, Златният Аватар, дойде като таен воин. Той не използвал оръжията си открито, а и арсеналът му бил изключително специален. Например, едно от неговите оръжия било святото име. Интересно оръжие, нали? Святото име като лична медитация, като мантруване. Нали знаете, бойците си имат мантри. “Убий го! Смажи го!” – това е тяхната мантра. Наскоро гледах един документален филм за войната в Ирак; ужасяващо е какви мантри се набиват в главите на тези млади латиноамериканци и негри от Америка, за да избиват арабите. Умовете им са напълно под контрола на тези тягостни, смазващи, убийствени “мантри”, така да се каже. А каква била мантрата на Махапрабху за духовните воини? “Харе Кришна! Харе Кришна!” Тя също завладява ума, но какво е значението й? “О мой Господи, моля те, нека ти служа, нека ти служа!” Така че не се учудвайте, ако Той го вземе насериозно.

След това, оръжието на Махапрабху за масово унищожение било движението Санкиртан – нашествието на Неговата армия: стотици преданоотдадени, въоръжени с мриданги,  досущ като топове. И огромните каратали, вдигащи невъобразим шум. И танцьорите, които хипнотизирали публиката! Такава била армията на Махапрабху. Той имал и едно тайно оръжие. Тайното оръжие било махапрасадама. В наши дни се използват и химически оръжия; например, отравят водоснабдяването на някой град. По същия начин: ако пуснете няколко капчици нектар във водоснабдителната система на София, всички ще се опиянят. Така прасадам, или божествената милост, е като химическо бойно снаряжение срещу илюзията в тялото. Затова, да го кажем съвсем простичко – Бхакти Йога означава тялото да бъде напълнено до шията с прасадам. А оттам нагоре допълвате с махамантрата. Това е пълна победа. Не оставя място за илюзия.

Такава е войната на Махапрабху. Всичко трябва да бъде пренаситено с духовност. Трябва да бъде призована цялата божествена енергия – в тялото, в ума – и в отговор да бъде отразена тотална божествена отдаденост.

Добра ли е такава война? Хубава ли е такава битка? Да, Махапрабху е един прекрасен герой… Пленителен герой.

 Leave a Reply