Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Трябва да помислите дали любовта е вътре или отвън? Дали тя е способност на душата или е океан, безмерен океан от божествена милост? Къде търсим любовта – вътре в себе си или извън нас? Дали тя е наша способност или просто трябва да отвърнем на поканата за танц? Тя е отвъд ритуалите. Просто струи. Просто я има.

 

Можем да кажем, че удовлетворението идва от изпълнението. Но е нужно още нещо, още нещо трябва да бъде добавено. Това е милостта. Защото ти може да изпълняваш всичките си задължения, но ако тази специална съставка липсва, няма да бъдеш удовлетворен. Резултатите идват от отглеждане плюс милост. Говорили сме за това – према идва и те поваля. Просто ти подкосява нозете! Това не може да се обясни! Веднъж си говорихме: може ли да се обясни Бхакти или любовта? Помните ли отговора? „Не! Не бих я обяснил! Обясненията убиват чувството!” Това не е нещо интелектуално! Чувствата са нелогични! Няма обяснение – защо обичаш някого? Не можеш да обясниш. Разбира се, можеш да даваш обяснения, но това не е истинското нещо!

 

Как можем да постигнем любов? Та любовта е тук! Не се налага да я постигаш. Веднъж един западняк запитал един гуру: „Как да постигнем милостта?” А той отвърнал: „Милостта е навсякъде около нас. Нима не виждаш?!” Следващият въпрос бил: „А кое е най-доброто време за духовна практика, за медитация?” Помните ли отговора? „Време?!… Какво е това?”

 

Това означава, че трябва да видим докъде е нивото ни. Докато все още не знаем какво е любов – трябва да питаме. Докато не знаем какво е милост трябва да я търсим. Но когато си намерил – не се налага повече да търсиш.

 

По ВСИЧКИ начини трябва да я търсиш! Не само чрез нищо и никакви ритуали, не само с малко изучаване на това-онова – не! С ВСИЧКИ средства трябва да я търсиш! Нужна е ПЪЛНА отдаденост! Защото ако искаш да постигнеш най-възвишената цел, това не става с петдесет-на-петдесет процента отдаденост. Всичките си усилия, всичките си чувства, цялата си енергия трябва да посветиш. Това е начинът да я намериш. Бъди готов да се хвърлиш в любовната прегръдка, да намериш изначалното си приятелство с божествеността. Резултатите идват от отглеждане плюс милост. Или: удовлетворението идва от изпълнението. Посредством тази практика, посредством такава безкористна и постоянна посветеност към Бога, душата ти ще бъде свръх-удовлетворена.

 Leave a Reply