Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос: Бих искал да попитам какво е вашето мнение за живия учител? Смятате ли, че трябва да имаме жив учител, който да може да ни наставлява през цялото време по пътя, и да ни води, защото се казва, че без учител не можем да стигнем доникъде. И как можем да намерим истинския учител?

Тиртха Махарадж: Добре, аз също имам въпрос. Как се намира истинският ученик?

Коментар: Доколкото знам учителят намира ученика.

Тиртха Махарадж: Аха, цялата работа – на неговите плещи! Но въпросът, който задавате, е много важен. Да, във всички традиции силно се подчертава, че без учител е невъзможно да се постигне просветление. Казва се още – ако ученикът е готов, учителят ще дойде. А как да разпознаем своя учител? Как разпознавате любовта, любимата си? Ще го почувствате! Не можете да обясните, но с цялата си убеденост усещате: този човек е за мен! Пък и любовта или бракът са за един живот; гуру е за вечността. Така че ще го усетите много по-силно. Докато не сте го усетили, не се хвърляйте. Дори и другите да ви казват: “Трябва да направиш така, трябва да направиш инак, ела, присъедини се, направи го!” недейте да им вярвате. Но усетите ли онзи вътрешен подтик, тогава трябва да попитате.

Има три начина да се обърнем към учителя. Тъй като учителят е представител на истината, трите начина са търсене, запитване и служене.

Гуру е светлина, способна да озари другите. Връзката между шишя, ученика, и учителя е много съкровена. Съществуват някои характеристики, които бихте могли да проверите. Гуру трябва да принадлежи към дадена традиция; трябва да живее в съответствие с разкритите писания – да следва определени правила и предписания; също трябва да има определено теоретично познание и да го прилага на практика. Обаче има едно качество, което много лесно можем да усетим – че гуру е способен да разсее съмненията на ученика. Ако откриете всички тези качества, и ако освен това сърцето ви каже: “Да, отивай там!” не се колебайте да го сторите. Бог присъства в сърцето ви. Ако Му се отдадете, Той ще ви насочва отвътре да намерите външния водач.

Въпрос на Премананада: Бих искал да задам два въпроса, използвайки метафора, за да ги поставя. Ставаше дума за издигането на съзнанието. Ако вземем за пример летящия балон, в този случай нагряват субстанцията вътре, тя става по-фина и се издига. Ако топлината е посветеността, а ние знаем, че посветеността е силата, която ни въздига, първият ми въпрос е кой подклажда огъня? Подобен принцип в този пример от физиката, зависещ от разликата в налягането, откриваме и при подводниците. Там, обаче, подводниците го прилагат, за да се потапят надълбоко. На какво би могло да се оприличи това изравняване на налягането? На стремежа да се опитаме да доведем тези възвишени идеали в ежедневния си живот ли?

Тиртха Махарадж: Топлината идва от самообладанието. Тапаха е думата, означаваща себеконтрол. А другото значение на тапаха е „топлина”. И така, ако следваме принципите на духовния живот, можем да генерираме сила – силата да практикуваме. А баластът за дълбокото потапяне – това са раса ученията на нашия учител, напътствията на духовния ни водач. Защото ако следваме наставленията на своите учители, можем да се гмурнем надълбоко в океана от божествено блаженство – да го кажем съвсем просто и накратко.

 Leave a Reply