Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 03.10.2017 сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник)

Защо Кришна е считан за най-висшият представител на хармонията, на хармонизиращата сила? Защото всичко служи на Неговите предпочитания, на Неговите забавления. А Той не желае нищо да бъде изключено от Неговите забавления. Затова иска да хармонизира противопоставянето, защото инак, ако това противопоставяне би спечелило, това би било извън Неговата лила. Ето защо Той предпочита да приеме дори дисхармонията и да я хармонизира.

„Чандравали е в опозиция на Шримати Радхарани. Но чрез йога-мая тяхното съперничество поражда по-голямо удовлетворение за Кришна. Всичко е за Него.” И така, едната група предани, другата група предани – и двете Му служат. „Посредством това върховно олицетворение на всички раси, всички възможни видове екстаз се хармонизират. Смисълът на цялото съществуване е скрит тук. И единството, и многообразието – всичко служи, за да удовлетвори Неговите цели. Самата Радхарани казва: „Другите гопи не знаят, но аз нямам против те да се изявяват. Единственото, което ме интересува, е удовлетворението на Кришна. Моята концентрация е винаги в това, но стандартът на тяхното служене не е толкова изключителен, че да донася истинско и пълно удовлетворение на Кришна. Това е моето възражение. Те се втурват да служат на Кришна, обаче не знаят как напълно да Го удовлетворят; иначе аз бих им позволила.” Ето как думите на Радхарани оправдават Нейните чувства.”[1]

И така, това чувство на изключителна преданост към Кришна – в това е Нейната специална красота.

„Какъв е смисълът на този свят? Това е известно само на Него. Първият стих на „Шримад Бхагаватам“ възвестява, че единствен Той е напълно осъзнат за целта на Своите дейности. Той е Абсолютът и не е длъжен да дава обяснения на никого. Всичко е за Него; при все това, по някакъв начин Той е за нас. Това също е казано в „Бхагаватам“: ахам бхакта пара дино[2]„Аз не знам никой, освен моите предани. Всички светци са в сърцето Ми. И знам, че и Аз съм в сърцата им. Те не знаят никой друг освен Мен и Аз също нехая за нищо, освен за тях.” Кришна е за преданите и преданите са за Кришна. „Това са същината и енергията, наслаждаващият се и носещият наслаждение, позитивното и негативното, този, на когото се служи и този, който служии двете страни се съчетават, за да създадат целостта, субекта и обекта. Никой субект не може да съществува без обект. Субект означава мислещият мислител. А трябва да има и нещо, за което да мисли; инак субектът не може да съществува. Трябва да има мислител и след това разпознаване на даден обект.”

И така, без обект, субектът не може да съществува. Вие как се усещате – като субекти? Ако чувстваме своето субективно съществуване, необходимо е да намерим обекта на своя живот. Защото без това просто се носим в пространството. Без смисъл. Затова всичко се основава на взаимовръзка; каквото горе, такова и долу. Както Кришна търси взаимоотношения, за да обменя настроенията, чувствата и милостта, които иска да изрази, така и ние в тази отразена реалност, също трябва да намерим вярната цел на живота си. Най-добре е ако съумеете да откриете най-финия и най-висш идеал; и сетне можете да живеете за него.

(следва продължение)

[1] Шрила Шридхара махарадж, „Стогодишна антология“

[2] „Шримад Бхагаватам“ 9.4.63Leave a Reply