Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
25564715_405157916570826_1830564428_n

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
Въпрос на Махабхава: Бих искала да помоля да обясните малко повече цитата от Буда – че изкуството убива съвършенството. Не можах да го разбера. Благодаря! 
Свами Тиртха: Действителният цитат беше, че изкуството е сигурен начин да забравиш за съвършенството. Вчера споменахте за Фейсбук мая, нали? Тя привлича и много хора се закачат на тази кукичка на комуникацията. И всъщност изкуството, ако не е правилно или божествено насочено, също е много привличащо. Би могла да съществува артистична мая, или можем да я наречем също културна мая. Хората посвещават пълното си внимание на това, и ако то не е свързано с божественото, тогава забравяш за главното. А знаете, Бог Буда е бил малко аскетичен тип, особено в началото. Така че може би такова е било мнението му по онова време. 
Но освен всичко, това също така показва, че в древни времена изкуството е било начин за медитация. Определено е било дълбоко свързано с божествените принципи и с божествената красота. А какво да кажем за днешното изкуство? То е изпълнено с човешки принципи. Всъщност изкуството е дело на страстта, родено сред алкохол и ЛСД. Това е реалността, това се случва. Нобеловата награда се раздава за толкова низша класа вкус, толкова низша раса. Както и да е, моля ви, опитайте се да разберете, Кришна е най-добрият художник, най-добрият танцьор. Радхарани е най-добра в металургията. Ние имаме позитивно отношение към изкуството и науката. 
Въпрос на Гандхарвика: Бих искала да се включа по въпроса за изкуството на съвършенството. Поне на английски думата „изкуство” има и друго значение, което е по-скоро „майсторство”. Начинът, по който аз разбирам тази сентенция е, че това е майсторене – в смисъл, как ние подреждаме нещата по начина, по който искаме да им указваме влияние. А това убива съвършенството, сътворено от Бог. Не знам дали сте съгласни с тази интерпретация?
Свами Тиртха: Да. Бойните изкуства също убиват естеството. Още нещо: „изкуство” не означава само „артистично”, но също и „изкуствено”. Така че то не е нещо естествено. Радвам се, че тази бележка предизвика такъв ответ. 
Ямуна: Бхактите се вълнуват от изкуство.
Махабхава: Отново свързано с тази тема: в един стих от „Бхагавад Гита” Кришна казва: „Аз съм талантът у човека”.[1]
Свами Тиртха: Как е казано на санскрит там? Моля ви, намерете стиха. Той гласи: „Аз съм способността у човека”. Паурушам нришу. Нри-, нришу. „У хората Аз съм паурушам, Аз съм пуруша принципът.” Така че това не е точно артистичният талант, а по-скоро „Аз съм което прави човека човек”. В един смисъл това е умът, така че интелектът също е даден от Бога. Не от дявола. Артистичните таланти също се включват. Способностите – като възможността да сме активни – също са дадени от Бога. Затова с каквото и да се заемем, трябва да отразяваме този божествен източник в делата си. Било то изкуство, думи, мисли – каквото и да е. Това е начинът да възстановим връзката си с божественото. Тогава изкуственото изкуство става естествен начин на изразяване. 
 
(следва продължение)
 
1. „Бхагавад Гита” 7.8 

 Leave a Reply