Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
1911711_738141392932141_3724859689953970615_n

(продължава от предишния петък)

 

И така, това е преди вярата – сукрити. След това първа е вярата. Ако имаме изначалната вяра, че зад тази красива, съвършена подредба трябва да стои някакъв гений, това е достатъчно за старт. Това е вяра, и разбира се след това вярата ви може да се усъвършенства, да разцъфти напълно. За много хора вяра означава: „Вярвам това, което не знам.” Това не е вяра, това е вярване. Какво е вяра, дефиниция за вяра?

Отговор: Твърда убеденост.

Тиртха Махарадж: Твърда убеденост в какво?

Отговор: Че Бог ще се погрижи за мен, каквото и да стане.

Тиртха Махарадж: Това е следващата стъпка. Първата стъпка е, че като служим на Бога, всичките останали задължения са изпълнени. Така че най-напред трябва да кажем: „Аз съм Твой!” Пък след това можете да изразите очакванията си: „Но и Ти си мой!” Не: „Ти трябва да се грижиш за мен,” а първо „Аз съм готов да посветя живота си.” Но това е само таттва дефиницията за вяра – философия, теология. Ала раса обяснението или определението за вяра е различно. Вярата на нивото раса е онова вечно нарастващо щастие, извлечено от срещата на Радха и Кришна. Разбирате ли? Моля ви, приемете това много сериозно. Обаче ако искаме да го кажем по-общо – вярата е убеденост, достигната чрез любов. Ако запомните това определение, където и да идете, ще дадете най-добрата дефиниция за вяра.

И така, вярата е първото ниво. Адау шраддха татха садху-санга – следващото е да общуваме със светци. Отначало общуваме със светците като пиявици, защото искаме да вземаме, вземаме, вземаме. По-късно можем да променим виждането си и да се стремим да даваме, даваме, даваме. Така че общуването със светци е многообразна практика. А един много специален аспект е общуването с нашия духовен учител. Сетне той ще ни каже как да започнем за обожаваме Върховния (бхаджана-крия). Какво е крия? Крия-йога? Крия означава действие, определен вид дейности – обожание, медитация, пречистване и т.н.. Но в този случай крия е действието на обожание, бхаджана-крия. Бхаджан е вашето обожание, вашата медитация, вашият начин да служите на Кришна.

Наскоро обсъждахме с някого какво е напредък. Не е лесно да се даде дефиниция за напредък. Но можем да кажем – когато напредвате в своя бхаджан, в своето настроение, в своя начин да изразявате себе си към Върховния, във връзката си с Него. Повечето хора не задават въпроси на такова ниво: „Как да подобря своя бхаджан?” В повечето случаи посланието е: „Имам такъв и такъв проблем. Можеш ли, моля те, да го разрешиш?” Това е общуване тип комар. По-висшият тип санга е: „Как мога да усъвършенствам своя бхаджан?” И усъвършенствайки бхаджана си, ще се избавим от своите анартхи. Затова, ако например сте в някаква притеснителна житейска ситуация, каквато и да е тя – извършвайте повече духовна практика и ще намерите изход. Ако направите мъничко тапася, ще спечелите повече сила. Ако увеличите медитацията си, ще се сдобиете с интелектуалната способност да разрешите проблема. Стремете се да обожавате Кришна и в случай, че имате каквито и да било емоционални проблеми, ще можете да намерите решение. Така че ето три начина да се сдобиете с повече сила, да се сдобиете с повече интелект и да се сдобиете с повече чувства. Никакви други проблеми не можем да имаме – или са свързани със сила, или с мозък, или със сърце. Няма други проблеми. Нашият процес, нашият бхаджан, може да ни помогне на всички нива.

Това са началните стъпала в духовната практика. След това ще дойде ништха, или твърдата убеденост, стабилността във вашата практика, и ручи (вкусът), и всички останали по-висши степени на духовно постигане. И така, започваме от овладяването на реакциите си и това е пътят.Leave a Reply