Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(откъс от семинар на Свами Тиртха за святото име, Лудащо, юли 2013)

(продължава от предишния понеделник) 

Като казвате „Харе Кришна” какво е вашето разбиране? Трябва да практикуваме, да обмисляме, да се стремим да осъзнаем в дълбочина. Защото всъщност малата е символ на танца раса – един Кришна, една гопи, един Кришна, една гопи… И всяка чувства: „Той е с мен”. Всяко зърно е един Кришна в раса-мандалата, а всеки възел е една гопи.

Крипадхам: Ами зърното в центъра?

Свами Тиртха: В центъра… може да се замислите кой е третата специална личност в раса танца. Обаче не мога да подкрепя това с цитат от шастра. Иначе на началното ниво това зърно се смята за Кришна или за планината Меру, Сумеру – така че не го прекосявате, там се обръщате. Това е най-общото обяснение. Това зърно не се докосва.

Това означава, че малата е пътят обратно към онези земи, където съществуват тези теми – „Дали това е моят Кришна, или е моята Радха, или да не би пък да е някоя гопи – как е всъщност?” Малата ви отвежда на онова ниво, където ви вълнуват подобни въпроси.

И така, когато казвате „Харе Кришна” има много пластове. На практика всички възвишени практикуващи са дали своите тълкувания и пояснения към маха-мантрата. Например, Шрила Садху Махарадж казва, че Харе Кришна е като океана и вълните – черно и бяло. По този начин двете се сливат и ни помагат да доловим присъствието на Радха-Кришна. И бихме били много щастливи, ако можем да дадем поне един тип разбиране или  тълкувание на думите на маха-мантрата. Някой има ли някакъв вид интерпретация на маха-мантрата?

Бих искал да ви поканя на една игра с въпроси и отговори. Вие повтаряйте думите на мантрата две по две, а аз ще се опитам да кажа нещо.

Бхактите: Харе Кришна!

Свами Тиртха: „Къде си?”

Бхактите: Харе Кришна!

Свами Тиртха: „Тук съм.”

Бхактите: Кришна Кришна!

Свами Тиртха: „Кой си Ти?”

Бхактите: Харе Харе!

Свами Тиртха: „Аз съм твоето щастие.”

Бхактите: Харе Рама!

Свами Тиртха: „Обичаш ли ме?”

Бхактите: Харе Рама!

Свами Тиртха: Обичам те, но ти обичаш ли Ме?”

Бхактите: Рама Рама!

Свами Тиртха: „Аз съм Твой!”

Бхактите: Харе Харе!

Свами Тиртха: „И Ти си мой.”

Крипадхам: Харе Кришна! И как продължава историята, Гурудев?

Свами Тиртха: О, Те влизат в кунджата, изчезват от очите ни.

 

(следва продължение)Leave a Reply