Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Gurudeva reading

Без съмнение, много хора се нуждаят от помощ и напътствие на много нива. А действието е много сложна тема, затова даже за мъдрите е трудно да определят какво е правилно и какво неправилно. Ким карма ким акармети кавайо ‘пй атра мохитах[1] – Дори кави, мъдрият, може да е объркан какво да прави и какво да не прави. И ако имате определена цел, има и определен път; ако имате друга цел, има друг път. Ако искате да отидете в Пловдив, но тръгнете към Монтана, няма да пристигнете. Или ще трябва да изминете много дълъг път докато се върнете. И така, ако искаме да постигнем божествен живот, тогава трябва да следваме божествен процес. И там ще ни научат: прави това, недей да правиш онова.

Това е, което трябва да научим от някой духовен авторитет, за да ни помогне. Как се нарича той?

Отговори: Гуру.

Тиртха Махарадж: Значи гуру ще каже: “Недейте да се оригвате!”, така ли? Или може би някакви наставления по други теми? Понякога се нуждаем и от такива елементарни напътствия. Не плюйте. Особено пък нагоре. Защото какво се случва ако плюеш нагоре? Ще се върне при теб. Така че никакво плюене нагоре. И толкова много други инструкции се налага да ни дава нашият духовен авторитет. Елементарни, междинни, по-висши, краткосрочни, дългосрочни, материални, интелектуални, духовни.

Наскоро чух за едно голямо събиране, няколко хиляди ученици отишли при един учител. Учителят давал личен даршан. Учениците идвали и разказвали тъжните си истории в лотосовите нозе на учителя. “Нямам работа.” Той казал: “Какво да направя? Следващият.” “Нямам съпруг.” “Какво да направя? Следващият.” “Имам съпруг. Какво да направя?” “Не знам. Следващият.”

Що за въпроси задавате когато имате шанса? Трябва да сме умни когато питаме и тогава духовният учител ще се постарае по най-добър начин да ни образова в духовната наука. А ако искате да навлезете в по-високите нива на духовното обучение, това означава, че трябва да търсите много усърдно и много решително. И трябва да насъберете някои духовни съкровища като знание, отреченост, духовни заслуги. И тогава, с тази кошница от прекрасни духовни бисери, идете при своя духовен учител или при някой виждащ истината и той ще активира всичките ви съкровища. Това е специалният, магически духовен досег върху всичките ви насъбрани и натрупани духовни заслуги.

Така че от една страна е вашето усилие, а от друга страна е това божествено докосване, което да активира всичко насъбрано до момента. Това отново показва, че трябва да има и лични усилия, а също и божествени благословии.

Този е начинът да се разбере какво да се прави и какво да не се прави. Докато сме под влиянието на илюзията, сме много заети да вършим това, което е забранено, и много лениви да вършим онова, което е препоръчително. Повечето хора не действат за свое добро; те са много заети, но просто си копаят гроба. Ако знаехме какви ще са резултатите от постъпките ни, мисля, че бихме били по-внимателни и разсъдливи – по отношение и на двете крайности. Ако знаехте какви лоши последици ще донесат делата ви, щяхте да сте много резервирани относно тези дела; и също ако знаехте какви благословии, какви прекрасни резултати можете да постигнете чрез духовните си дейности, щяхте да сте много заети да ги извършвате.

Просто да си активен не е достатъчно. Трябва да добавим известна духовна интелигентност към действията си. Дейността е ракетата. Интелигентността е мерникът, с който да постигнем целта. Затова трябва да търсим кое е добро и кое лошо, кое е правилно и кое неправилно.

[1] Бхагавад Гита 4.16Leave a Reply