Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос на Индулекха: В бхакти се казва “Умри, за да живееш” – трябва да умрем за себе си, за да се родим за служенето. Веднъж ли настъпва тази смърт или това е постоянен процес? Отдадеността веднъж завинаги ли се постига или тя е постепен процес?

Тиртха Махарадж: Можем да кажем, че и двата аспекта присъстват. Защото ако посветим живота си, той вече е посветен; но това не означава, че няма възможност за последващо развитие. Мисля, споменавал съм, че кшатриите умират веднъж и постигат рая; обаче брамините умират многократно за лъжовното разбиране. Така че тяхното умиране е постоянна смърт. Ала за щастие ние не сме брамини, а ваишнави. “Онези, които считат, че един ваишнава умира грешат, понеже той завинаги живее в Святото Име.”[1]

Посветеността, отдаването е вечен процес, безкраен.

Въпрос: Чайтаня Махапрабху е казал, че трябва да отидем по-надълбоко. Дълбочината и тъмнината са много близо една до друга. Чудя се дали това означава, че трябва да се срещнем лице в лице със своята тъмна страна. Кой е начинът да се изправим пред себе си, да открием дълбините?

Тиртха Махарадж: Мисля, че методът вече е даден. Възпявайте Святото Име, извършвайте служенето си, посветете живота си. Много често бхактите си мислят: “Имам общата практика, но се нуждая от още нещо, специално за мен!” Не, всичко ви е дадено. Святото име е трансцедентален философски камък, който може да превръща желязото в злато. О Господи, може би няма да се наложи да се слиза дълбоко в мината! Нужен е просто философски камък! Чрез подобен дивен досег дори вашето ръждясало его ще стане пречистено злато.

Така че всичко е дадено; и мога да ви кажа, че ако някой практикува бхакти цялостно, никакъв различен мистичен или какъвто и да било друг процес не липсва в тази практика. Защото, например, йогите правят дихателни упражнения сутрин. А кое е нашето дихателно упражнение? “Самсара даванала лидха лока…” Или: йогите изтезават тялото като ограничават храненето. А какъв е нашият контрол върху храненето? Това е екадаши; и т.н. Нищо не е пропуснато в тази практика. Просто я правете добре и се стремете да навлезете надълбоко в тайните на Святото Име.

Абхай Чаран: Това „навлез по-надълбоко” идва от разговора на Рамананда Рая с Чайтаня Махапрабху. Махапрабху пита за целта на живота и Рамананда най-напред казва: “Следвай социалните порядки, за да удовлетвориш Вишну.” Тогава Махапрабху отвръща: “Това е много повърхностно, навлез по-надълбоко.” Ала когато Рамананда споменава према-бхакти, Той казва: “Сега се задълбочи повече! Хайде, още, разкажи ми още!”

Въпрос на Крипадхам: Казахте, че ваишнавата е скрит в Святото Име. Къде точно е скрит?

Тиртха Махарадж: Нима съм казал това? “Греши онзи, който твърди, че ваишнавата умира, защото той живее вечно в Святото Име.” Това ли имаш предвид? Не, че е „скрит” – той живее в Святото Име, чрез Святото Име. То е нашият живот и душа – Святото Име. То е нашата прана. То е амрита! Святото име е амрита – прави ни безсмъртни. Мисля, че Бог е скрит в Святото Име!

Крипадхам: Трябва ли да търсим ваишнавите в Святото Име или просто да се стремим да служим на Святото Име?

Тиртха Махарадж: Добре, какво е Святото Име? Кришна, самият Бог, нали? Къде е Бог? Бог е в сърцата на чистите преданоотдадени. Това означава, че Святото Име е в сърцата на чистите преданоотдадени. Ала нека ви задам друг един въпрос: кой е в сърцето на Кришна? Чистият преданоотдаден. Търсиш единия, намираш и другия; опитваш се да намериш другия, а… то е досущ като…

Крипадхам: Танц?

Тиртха Махарадж: Хахаха! Исках да кажа: като търговски трик. Искаш да получиш Бога и се налага да вземеш и ваишнавата. Което, според мен, е добра сделка. И така, това означава, че трябва да пленим сърцата на чистите преданоотдадени и така ще спечелим Кришна. Трябва да се потрудите сериозно за това.

Сарасвати: Но Бог присъства навсякъде, защо тогава конкретизираме: в сърцата на чистите преданоотдадени?

Тиртха Махарадж: Не, Бог не присъства навсякъде. Може Вселенската Форма да е навсякъде; може Брахман-шакти да е навред, ала това не е Бог. Бог е Нанданандана Кришна – онзи, който свири на флейтата. Той казва: “Аз не живея във Ваикунтха, не живея в сърцата на йогите, но където Моите преданоотдадени възпяват Святите ми Имена, Аз със сигурност съм там.”

Крипадхам: Това означава ли, че докато мантруваме е добре да се молим така: “Господи, заеми ме в служене към Теб.” Значи ли, че служене означава да си зает в служба към чист преданоотдаден? И тогава Той ще се разкрие?

Тиртха Махарадж: Да, може да се каже…[1] Цитат, написан на гроба на Харидас ТхакурLeave a Reply