Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
swanlike hands

(от лекция на Свами Тиртха, 26.08.2016 сутрин, Лудащо)

(продължава от предишния петък) 

Погледнете тази снимка – тя казва всичко за Шрила Прабхупада! Лицето му е толкова необикновено, толкова живописно. Погледнете снимката с тези затворени очи. Красота! Разкрива вътрешния живот. Този толкова изящен жест с ръцете! Ако сте гледали записите: как си слага очилата, как взима писалка, за да се разпише – с такава изтънченост, като някой полубог! Тази снимка е част от серия снимки. И там е написано: „Вместо толкова много дискусии, резолюции, заключения и какво ли не, просто се стремете да обичате Кришна.” Защото тогава ще постигнете онзи неземен покой.

През 1937 неговият учител си отишъл. През 1944 той започнал да издава своето списание, а през 1959 приел санняс. Как бихме могли да опишем подобаващо такъв един избраник? Как бихме могли да го разберем? Чрез разказите за него и чрез собствените му думи. Много е хубаво, че имаме тази книга „В търсене на съвършената цел в живота” и на български. Знаете ли как е била намерена тази книга? Навярно не. Ръкописът бил изгубен. В действителност той на практика бил изхвърлен, скрит на дъното на един варел. Докато един много скъп духовен брат на Гурудев, Шрипад Нрисимха Махарадж, не извадил целия боклук от този кош, където на дъното намерил ръкописа. Така книгата била публикувана под негово ръководство и неговите духовни братя, принадлежащи към друга организация, отбелязали само това: „Добър улов!” Трябва да прочетете тази книга – ще разберете много за това колко дълбока е била неговата съкровена медитация. Защото той е писал тази книга докато е живеел в храма Радха-Дамодар във Вриндавана.

Той бил много активен в търсенето на правилния начин на проповядване. Нека цитирам тук някои от неговите идеи. Преди да започне мисията си на запад, той учредил „Обществото на Преданите”, Сарва-бхаума Бхагавата Самадж. Неговите цели и решения се споменават тук:

„За да възстановим нарушения баланс в живота, ще разпространяваме духовната култура по организиран, систематичен начин сред всички жители на Индия и на целия свят. Нашата организация ще обучава хората в духовната практика, тъй като това е основата за хармонично психологическо и биологично израстване на човечеството, а също и ключът за хармония и мир насред всички конфликти. Ние се стремим да установим нова обществена система, основана на духовните ценности, за да се въдвори мир и взаимно разбирателство между хората. Ще проповядваме в човешкото общество за Бога, който е единствен и абсолютен, източник на цялото богатство, слава, сила, красота, знание и отречение, творец на всичко видимо и невидимо, върховен закрилник на цялото битие, и също негов наслаждаващ се.

Ще поддържаме безплатно пощенско обслужване; ако някой се обърне към нас с въпрос, отговорът ще е безплатен. Каним членове от всички нации, като по този начин ще се разрастваме интернационално, и чрез образование и култура ще служим на духовното добруване на всички членове.”

Виждате колко практичен е бил. Истински прорицател, същевременно стремейки се да свърже всичко с ежедневния прагматизъм в живота.

(следва продължение)Leave a Reply