Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
door_field

Въпрос на Ядунатх: Гурудев, бихте ли ни казали повече за истината в тази епоха и с ваша помощ и подкрепа как бихме могли да познаем истината, как можем да служим и да сме посветени с обич, без да пропускаме истината.

Тиртха Махарадж: Най-напред трябва да правим разлика между истина и Истина с главна буква. Защото първата е в множествено число. На относителното ниво ще открием много, много малки истини, които през повечето време си противоречат една на друга. От това можете да разберете, че става въпрос за относителна истина. Това е начинът да се определи. Обаче Истината винаги побеждава. Истината винаги побеждава. Така че ако видите нещо да побеждава, това е Истината. Ако видите нещо да си противоречи с останалите относителни истини, то е относително.

Винаги трябва да правим разлика между нивата на материална достоверност и Божествената Истина, Абсолютната Истина. Защото истината на материално ниво е убийствена. Такава истина е проявление на справедливостта. Зъб за зъб, око за око. Това ще доведе до човечество без очи и зъби. Така че подобна истина всъщност не ни помага. Трябва да преминем отвъд тази справедливост. Но съм чувал, че в България имате една поговорка: “Законът е врата в полето.” Материалната, относителна истина не води до никъде. Няма утеха в истината. Болка е единственото, което ще намерите чрез нея. Затова недейте да се удовлетворявате с материалната истина!

Трябва да търсим Божествената Истина. Тя на първо място е екзистенциална сила. Животът идва от живот. Животът е основният принцип на съществуването. Този живот би трябвало да бъде интелигентен, осъзнат живот. И в крайна сметка би трябвало да е живот, изпълнен с любов. Това е основната, божествена йерархия: съществуване, съзнание и блаженство. Това е истинската Истина. И тази божествена Истина ни прави щастливи. Тя ни кара да забравим за зъба и за окото, за законите и за вратите, водещи наникъде, за всички страдания, преживени през живота, и ни кара да пеем и танцуваме в екстаз.

Истината би следвало да има ефект върху вас. Истина, която не ви затрогва, е мъртво нещо. Божествената Истина трябва да е толкова привлекателна, че да сте готови да участвате! Ние сме ограничени, не сме готови да разберем Божествената Истина, при все това тя е толкова прекрасна и запленяваща, че сте готови да се присъедините. И ако тази Абсолютна Истина е докоснала сърцата и душите ни, не можем да сторим нищо друго, освен да й служим. И чрез това служене ще се сдобием с нектара. Така че всички, които копнеят за нектара, не губете време! Започнете да служите на по-висшата, превъзходна Божествена Истина! И не забравяйте, глупците вярват в шанса, интелигентните вярват в кармата, в справедливостта; ала мъдреците вярват в Божествената Милост. Така че можем да кажем, че Божествената Милост надделява над истината. Затова тя е окончателният и най-висш елемент на нашия процес – безусловната Божествена Милост. Тя е нашата Истина.

Някой: Но значи ние я създаваме?

Тиртха Махарадж: Ако ние я създавахме, тя би била относителна. Тя идва свише. Ние не можем да упражняваме Божествена Милост. От различна категория сме. Бог може да упражнява безграничната си милост по безчет начини към Своите предани. Но само си представете, че ненадейно ви залее океан от милост – той просто ще ви изличи! Затова Кришна я дава на части, като лекарство. Той не предозира милостта. По няколко капки, но всеки ден. Всеки ден трябва да я приемате, за да си върнете здравословното състояние.Leave a Reply