Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
„Тешам сатата-юктанам/ бхаджатам прити пурвакам/ дадами буддхи-йогам там/ йена мам упаянти те – “На онези, които са постоянно отдадени в служене на Мен с любов, Аз дарявам разбирането, посредством което могат да Ме достигнат.”[1]

Тешам означава „на тях.” На кои? Които са сатата-юктанам. Сатата значи „винаги”, а юкта  – „да си свързан”. Юкта идва от йога. Йога е връзката, юкта е да бъдеш свързан. Значи, „на тези, които са винаги свързани, вечно свързани с Мен”. Онези, които са готови да се посветят на Него. Казано бе, че отдаваме на Кришна двата ритъма на живота си: своя дъх и своя пулс. Съществуват ли някакви други ритми? Да, ние даряваме пролетта си на Кришна, даряваме Му и зимата си. Отдаваме живота и смъртта си. Имаме множество различни ритми и тези телесни ритми наподобяват ритмите на вселената. Например, ако проверите основните алгоритми за пресмятане на времето, ще откриете базисните ритми на телесните си активности. Колко пъти вдишвате в минута? Обаче след киртан ли преди киртан? Мисля, че са шестнадесет-осемнадесет пъти. А какъв е пулсът? Преди мантруване или след мантруване? Шестдесет и нещо. Тези основни цифри се откриват умножени и във вселенската конструкция. От това разбираме, че микро- и макрокосмосът са свързани, паралелни. Съществува някакво скрито единство. А пътят на съвършенството е отново да свържем всичко обратно към божествения източник, да разпознаем божествеността дори и в най-простите телесни функции.

Като говорим по такъв начин е много скучно. Но ако кажем, че един чистосърдечен преданоотдаден би служил на Кришна до сетния си дъх, тогава разбирате, че това е героична посветеност. Сърцето се сравнява с лотосово цвете. Казва се, че преданият трябва да покани Кришна на трона на своето лотосово сърце. Какво означава това – сърцето тупти, ала когато призовете Кришна, сърдечният пулс би отразявал Него. Това е начинът да Му се отдадем, да посветим всички ритми в живота си на Него.

От младост към старост – това също е един ритъм.  Раждане, израстване, сдобиване с деца, установеност, упадък и напускане – това са шестте фази на живота. Трябва да посветим всички тези ритми отново на Кришна. Това означава сатата-юктанам, винаги свързани. И свързани не по някакъв друг начин, а чрез преданост.

“На онези, които са свързани и бхаджатам, Ме обожават”. На поклонниците, бхаджатам. Но не обикновени поклонници, а квалифицирани: прити-пурвакам. “На онези, които Ме обожават с прити.” Прити значи любов.

Какво ще стане с тях? Досега обсъждахме какво трябва да правят преданоотдадените ако са разбрали, че Кришна е източникът, че съществува връзка и са започнали обожанието си към Него – това беше първото. Сетне второто беше, че посредством тези дейности те ще постигнат някакво удовлетворение и щастие. Но сега отново се споменава “на тези, които са свързани и на тези, които Ме обожават, Аз ще дам нещо.” Обикновено се счита, че стихът върви така: “На онези, които са винаги свързани и ме обожават с любов…” Ала ако някой вече притежава тушти и раманти, какво може да даде Кришна? Затова трябва да разберем, че “на онези, които са свързани и които Ме обожават, Аз ще дам нещо друго.” Дадами означава “да дам”. Дадами буддхи-йогам с прити-пурвакам. “Ще им дам буддхи-йога, връзката на интелигентността, обаче наситена с прити.“ Виждате ли разликата? Не че “на тези, които са свързани и които Ме обожават с любов аз ще дам буддхи-йога.” Не. “На тези, които са свързани и Ме обожават, Аз ще дам буддхи-йога, пренаситена с любов. Ще им дам такъв тип интелектуална връзка, която е заредена с любов. И чрез нея “йена мам упаянти те, те ще дойдат при Мен.”

 

(следва продължение)[1] „Бхагавад Гита” 10.10Leave a Reply