Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
gopi-bhava

(продължава от предишния петък)

Точка номер седем е: „Живей на свято място, където живее Богът”. Къде е обителта на Бога?

Отговор: В сърцата ни.

Свами Тиртха: Много добре. И така, не храм навън трябва да построим, а вътрешния храм. Защото по практически причини не е възможно всички да се преместят да живеят в някой ашрам или храм. Но можете да превърнете дома си в храм. Това е възможно. Възможно е също и да пречистите сърцето си до такава степен, че Кришна да го приеме за Своя обител. Така че вътрешния храм трябва да зидаме. Това отново означава да не сме на телесно, нито на интелектуално ниво, а да пребиваваме в емоционалния дом на своето тяло. Кришна не живее в долните ви чакри, не живее и в горните ви чакри, Той живее в централната ви чакра. Кришна-сурия-сама – Кришна е като слънцето; долните чакри са елементът земя, средната чакра е елементът слънце, а горните чакри са елементът луна. Така че Слънцето-Кришна може да дойде само на слънчевото ниво на вашето съществуване, на вашето тяло. Затова и вие също не бива да обитавате долните си чакри. Смисълът на живота не е да се тича по жени – освен по гопите, разбира се. И смисълът на живота не е само в умозрителните разсъждения. Но човешкият живот основно е в това да пречистим своите чувства, защото именно тази е точката на пробив. Трябва да живеете в пречистения си сърдечен център, центъра на слънцето, и тогава Кришна може да дойде в това сърце, ще можете да се срещнете с Кришна там. Това означава „Живей на свято място, където живее Богът”.

Въпрос на Хри Шакти: Какво е чувството когато постигнеш тази позиция? Как да разпознаем, че сме постигнали позицията да живеем в сърцето?

Свами Тиртха: Ако срещнеш Кришна, значи си там.

Хри Шакти: Не съм го срещнала още.

Свами Тиртха: Той чака.

Хри Шакти: Аз също чакам.

Свами Тиртха: Тогава ще се случи.

Хри Шакти: Поне мога да направя някои стъпки.

Свами Тиртха: Със сигурност. Когато възпяваме маха-мантрата, това е като да поставим приветствен лозунг на вратата на своя живот. Казваме: „Харе Кришна! О мой Господи, добре дошъл!” Но когато Той дойде, моля ви, служете Му добре. Не е достатъчно просто да поставим поканата; трябва също и когато Той дойде да Му обърнем внимание. Но как можеш да разпознаеш, че си постигнала тази позиция? Как разпознаваш дали си гладна?

Хри Шакти: Понякога ме боли коремът.

Свами Тиртха: А как разпознаваш, че вече не си гладна?

Хри Шакти: Единият вариант е да се нахраня; но ако времето за хранене е преминало и все още не съм яла, няма вече да съм гладна, гладът ще премине.

Свами Тиртха: Същия метод можеш да приложиш, но единият вариант носи удовлетворение, а другият е по-труден. Йога или самоконтрол, тапася, означава да не даваш храна на душата си, но бхакти означава да дадем прасадам на сърцето си. Дживе доя – „бъдете милостиви към дживите, живите същества.”. А вие също сте дживи, така че трябва да сте милостиви към себе си. Трябва да си давате нектар, да давате на сърцето си, на душата си нектара на безсмъртието. И когато се храним, ние чувстваме някои симптоми. Първият симптом е, че нуждата и желанието ни да ядем намалява. Ако съм гладен, искам много храна; като похапна, това желание намалява. Получавам удовлетворение. Това удовлетворение е вторият симптом, който ще доловите – негативното усещане намалява и навлиза позитивно усещане. А третият признак е, че ще се сдобиете с енергия. И така, ако достигнете реализираната платформа в своята духовна практика, тогава празнотата в сърцето ви намалява, настъпва удовлетворението и ще почувствате едно ново ниво на енергия. Това са трите признака, по които можете да отсъдите докъде сте.

Хри Шакти: Понякога съм по-удовлетворена когато другите ядат и когато те са доволни от прасадама.

Свами Тиртха: Това е по-висше ниво на реализация, това е твоята гопи-бхава. Защото гопите са повече удовлетворени когато могат да помогнат на другите да се доближат до Кришна и да се срещнат с Него. Не си мислете, че гопи-бхава има само в духовното небе, че е нещо, което „съм неспособен да постигна”. Не, това е вашата гопи-бхава когато получавате повече щастие от щастието на другите, отколкото от собственото си щастие. Това е интелигентният начин да си щастлив. Затова служете на другите и ще бъдете щастливи, помагайте на другите да постигнат духовно удовлетворение и сами ще бъдете духовно удовлетворени. Давайте и ще ви бъде дадено.

Добре, но следващият въпрос е как да разпознаем, че друг човек е на такова ниво? Как мога да разбера другият предан на какво ниво е? Веднъж задали този въпрос на Шрила Шридхара Махарадж: „Как да разпознаем постигналия реализация предан?” Не е лесно, нали? Но той казал: „Как можете да познаете дали някой е интелигентен или не?” Какво бихте казали вие?

Отговор: Зависи от собствената ни интелигентност.

Свами Тиртха: Правилно! Ако вие сте интелигентни, ще разберете кой е интелигентен. Тогава как да разпознаем кой е постигнал реализация? Мисля, знаете отговора. Затова трябва да сме много заети с израстването си. По този начин ще разберете къде сте вие, ще разберете къде са и останалите. Но най-общо казано, ако се чувствате най-смиреният и последният в редицата, ще видите как изведнъж всички ще искат да застанат зад вас. Ако поставяте себе си на последно място, ще видите как всички ще искат да ви поставят на първо. Такава е нашата философия. Ние не искаме да сме първи, искаме да сме последни – по този начин всички искат да те поставят най-отпред. Но бъдете внимателни – ако знаете, че става така и със скрит мотив отидете най-отзад, за да бъдете поставени най-отпред – няма да се получи. Аз познавам предани, които са много близо до този идеал. Когато присъстват, никой не ги забелязва, но когато ги няма, липсват на всички. Това е нивото, което трябва да достигнем. Понастоящем повечето от нас се държат по обратния начин. Когато присъстваме, искаме да сме в центъра на вниманието, а когато ни няма, искаме пак всички да говорят за нас. Но опитайте се да запомните, това е прекрасно постижение – когато си там никой да не те забелязва, а когато те няма да липсваш на всички. Как можете да постигнете това? Единствено чрез много смирено служене.

 

(следва продължение)

 

 Leave a Reply