Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Mahaprabhu

Тиртха Махарадж: Спомняте ли си какво се описва в самото начало на Библията? След като Бог сътворил различните живи същества какво се случва?

Някой: Дал им имена.

Тиртха Махарадж: Кой? Кой им дал имена?

Някой: Бог.

Ядунатх: Или Адам!

Тиртха Махарадж: Бог довежда създанията пред Адам, за да им даде той имена. Така че да се даде название е много древен, много архаичен дълг. И според версията на Библията, тази власт е делегирана от Бога на човешките същества. Защо? Защото на истинското божествено ниво има само един код, само едно име. О, не едно… Две са! Радхе-Шям – това е окончателният отговор да се назове всичко. Но на разпокъсаното и отчуждено материално ниво всичко е разделено по име и форма – материално име и форма, разбира се. И заради това разграничение, задължение на хората е да разбират имената и формите.

На божественото ниво не съществува разлика между названието и обекта. Така че ако изречете „вода” в духовното небе, това ще утоли жаждата ви. Ако кажете „ябълка”, ще се заситите. Ако кажете Кришна, ще Го срещнете – няма разлика между името и Назования. Затова казваме, че то е по-ценно от каквото и да било друго. Божественото име е на много по-високо ниво, то е със съвсем различна природа от всичко, което съществува в материалната равнина.

Това е истинска мистерия – че няма разлика между названието и обекта. Обикновено вие питате за възпяването на святото име. И така, когато мантрувате, не бива никога да забравяте, че това е директно самият Бог. Не е нещо междинно, не е код, не е отражение – това е истинското нещо.

Кой е по-важен, какво е по-важно – името или обектът, на духовно ниво?

Кришна Прия: Но вие казахте, че са едно и също!

Тиртха Махарадж: Ти усещаш ли това?

Кришна Прия: Не

Тиртха Махарадж: Добре, тогава дайте отговор – кое е по-важно, обектът или името?

Някой: Обектът.

Ядунатх: Може би името?

Тиртха Махарадж: Полу-завършените мистици биха казали, че обектът е по-важен. Защо? Защото тяхното виждане, тяхното разбиране е, че името е като връзка, като преход от една точка до друга. Обаче завършените мистици, последователите на школата на Чайтаня, имат различно разбиране. Защото Махапрабху донесе това послание: Не съществува разлика между наам и наами. Наами е Назованият.

А следващата стъпка е когато името започва да става по-важно от наами. В какъв смисъл? Обикновено започвате да практикувате даден духовен път, за да срещнете Бога, нали? Но ако сте много специална личност, тогава ви стига и святото име. Не ви е нужно нищо друго. Не мантрувате, за да постигнете нещо, пък било то и пряк даршан с Върховния Бог, но сте удовлетворени с мантруването.Leave a Reply