Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Golden!

Има една друга тапася и нашата истинска тапася е жертвоприношението на святото име. Ако възпяваме святото име, това е истинска, жива връзка с Бога. По този начин не просто генерирате своята вътрешна сила или се свързвате с някакви космически енергийни нива. Но най-напред енергията на вашия учител ще премине във вас. И не само енергията на вашия учител, а и енергията на учителя на учителя ви, и цялата парампара ще ви помага. А тази парампара до кого се връща най-напред?

Някой: Кришна!

Тиртха Махарадж: Той е втората стъпка. Първата стъпка?

Крипадхам: Радха.

Тиртха Махарадж: Тя е третата стъпка. Махапрабху! Ако се връщаме все по и по-назад, накрая ще стигнем до онзи, който е поставил началото на цялото това мантруване и танцуване. А Шрила Шридхара Махарадж казва, че Махапрабху е бил досущ като златен вулкан, изригващ лавата на екстатичните чувства. Сега седите тук и казвате: “Лава?! Изригвания?! Какво е това?! Това не означава нищо за мен, някакви твърде странни, цветисти думи!” Опитайте! Ако го постигнете, ще разберете какво означава тапася, каква е горещината на Златния Аватар, на златния вулкан. Тогава, по Неговата милост, по пътя, посочен от Махапрабху, ще можете да дойдете до Кришна, ще можете да дойдете до Радхарани, ще можете да дойдете във Вриндавана. Така че ако мантрувате – но става въпрос за истинско мантруване! – ако мантрувате, тогава никога не сте сами. Мнозина ще слушат, мнозина ще добавят нещичко към вашето мантруване.

А какво се случва ако генерирате твърде много топлина, твърде много енергия? Прегаряне, нали? Твърде много топлина означава изгаряне. Това е което се случва когато четете в шастрите, че например Сати, когато била оскърбена, че баща й не е поканил нейния съпруг, Шива, на жертвоприношението, тя била толкова обидена, че започнала да извършва тапася. И насъбрала толкова много горещина, йогийски огън, че просто изпепелила тялото си. Ако четете подобни истории, ще разберете – чрез тапася можете да изгорите, можете да приключите със себе си. Това е йогийският начин да се напусне тялото. Не очаквам от вас да се качите на Витoша и да принесете тялото си в жертва в огъня. Но ако генерирате някаква сила, използвайте я в служене. Затова сме големи късметлии, че Кришна ни осигурява шанс за практическо служене. Ако генерирате сила, трябва да я използвате с някаква цел, иначе просто ще избухнете.

Но нашата тапася не бива да бъде тамастична – чрез измъчване на себе си или на другите. Веднъж един преданоотдаден пътувал заедно с Шрила Прабхупада. И знаете, когато сте в компанията на духовния си учител, се опитвате да се държите много възпитано и смирено. Нека се държим като смирени ваишнави. Така че преданоотдаденият мантрувал. А знаете, да мантруваш в присъствието на духовния си учител не е толкова лесно. Затова той мантрувал съвсем тихо. Прабхупад му казал: „Не чувам.” Нашият приятел започнал да шепне. Тогава Прабхупад казал: “Не чувам.” Той насъбрал цялата си смелост, но Прабхупад отново казал: “Не, не, не, не чувам.” Накрая преданоотдаденият си рекъл: “Ох, веднъж се живее! Ще го направя! Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе!” Тогава Прабхупад казал: “Защо ме притесняваш с твоето мантруване?”

Така че недейте да тормозите другите със своята тапася. Не мъчете другите с мантруването си. Веднъж чух история, че един учител, садху, дошъл да разкаже за своите реализации. Той казал: “Аз имах даршан с моя любим Бог! Той ми каза: “Скъпи Мой, недей да възпяваш имената Ми.” Обикновено боговете или учителите ни казват да възпяваме имената. Само си представете Бог да ви каже: “Моля те, недей да възпяваш имената Ми.” Така че основният принцип е: недейте да притеснявате останалите със своите практики. Защото това е тамастично. Недейте да измъчвате Кришна със своето мантруване. Правете го хубаво. А как да го правим хубаво? Да добавим нещо. Да добавим една много специална съставка – нарича се отдаденост. Мама мана мандире – „Ще Те обожавам в храма на моя ум, ще Ти поднасям арати с водата на своите сълзи и с блясъка на очите си.” Това трябва да добавите.

Моля ви, опитайте се да запомните тази тапася, правете служенето си и практикувайте по правилен начин, защото най-висшия тип енергия можем да получим от святото име и от святата компания на ваишнавите. Аако ви бъде делегирана някаква сила, моля ви, използвайте я за най-добрата цел. Кришна раздава силите, затова прилагайте всичките си сили в любящо приношение отново на Него, в Неговите лотосови нозе.Leave a Reply