Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос: В човешките отношения, да речем, двама приятели, преданоотдадени, много искат да направят нещо за Кришна. Първият мисли, че другарят му има специалната способност да направи нещо и го моли да го направят заедно, за да могат да работят по-усърдно и с по-голям успех един до друг за Бога. Възможно ли е Бог да дава на първия приятел вътрешно виждане, вътрешен взор, за да вдъхновява другия, който като че ли не е толкова уверен в себе си, не чувства, че е достатъчно добър, казва: “Може би няма да мога да го направя, та кой съм аз!” Но другият много държи да са рамо до рамо, за да придадат повече сила на своята преданост. Би ли могъл Кришна да действа по такъв начин?

Тиртха Махарадж: Да. Да. Зависи от разликата в духовната сила. Ако разликата е достатъчно голяма, можете да я прехвърлите. Ала ако сте на по-ниското ниво, тогава първо трябва да се сдобиете с духовна сила. Затова най-напред трябва да общуваме с някого, който има голяма сила в духовния живот. Защото той ще ни вдъхне мощ, ще ни вдъхне увереност в себе си: “Да, аз съм преданоотдаден на Кришна! Аз мога да се справя!” В началото това малко или много е илюзия, защото по това време ние си мислим: “аз действам.” Вие може да действате, медитацията присъства, ами мотивацията? По-късно трябва да усъвършенствате и мотивацията.

Напълно възможно е. Дори веднъж един ученик казал на своя учител: “Аз съм съвсем неспособен, нямам никакви качества, но заради твоята визия, заради това, което ти съзираш в мен, ще се справя! Ще мога да достигна онова ниво, което ти виждаш в мен!” Не е ли красиво това?! То означава, че гуру влага такова доверие в ученика: “Да, ти можеш да израстнеш! Да, ти си онзи един сред хилядите, който може да постигне съвършенство.” Това вярно ли е? Вероятно не, не винаги. Но ако гуру винаги казва истината на ученика, това е твърде смазващо. Ако винаги ни дава истинското си мнение… Ала той е великодушен и търпелив, и казва: “Ето посоката, сине, върви!” Не казва: „Виж се колко си назад!”, а посочва: “Там е целта!” По такъв начин получаваме някакво вдъхновение. Истинският гуру не говори за грешките ви, за кусурите и за недостатъците ви, но винаги дава идеала: “Това е целта, сине мой!” Виждате ли разликата? В единия случай оставате с много лошо впечатление: “О колко съм грешен, колко съм лош, аз съм една нула.” В другия си казвате: “Какъв прекрасен идеал имаме! Заслужава си да се стремим към него, аз съм на ред, ще опитам!”

Доверието е изключително важно. И ако сте достатъчно силни, ще можете да впечатлите хората: “Да! Това е моята религия! Този е моят път!” Но ако сте неуверени в себе си и казвате: “Ами, аз всъщност не знам, може да е така, може да не е… Вие сами трябва да си го разберете за себе си, “ кой би се присъединил към подобна концепция? Не, всеки ще си рече: “Този човек не знае за какво говори.” Трябва да знаете за какво говорите. Това не са просто празни думи. Трябва да са подплатени с реализация. Инак словата ви няма да имат никакъв ефект. Защото това е признак на Кали-юга: в нея успяват хората, които умеят да говорят, и говорят, и говорят… Не става въпрос само за думи.

Мисля да спрем дотук с думите. Можем да попеем малко.

 Leave a Reply