Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Universal form

Въпрос на Гоурасундара: Преди много време бяхте казали, че ако искаме да видим Бог, Той ще ни заслепи. Как да съвместим това, че искаме да видим Бога, но същевременно ако Той се появи, ще ни заслепи, понеже нямаме очите да Го видим?

Тиртха Махарадж: Затова решението е много лесно, тъй като трябва да следваме деветте принципа на Бхакти. Този списък не започва с “даршанам киртанам”[1], а с “шраванам киртанам”[2]. Така че няма значение дали Го виждате или не; слушайте за Него! Слушайте разговорите, беседите, слушайте святото име. Пък тогава ще видите. Това е като маркетинг. Започват да ви внушават по телевизията, че този прах за пране е най-добрият! Виждате, че дрехите, които са изпрани с този прах, са много по-бели отколкото с друг прах. И започвате да виждате – да, наистина са по-бели! Въпреки че те са същите. Нали? Ако слушате, ще видите. Това е маркетинг. Духовният маркетинг е същият – ако слушаш, ще видиш. Независимо от слепите си очи. Така че даршанам киртанам е интересно, но оригиналната версия е шраванам киртанам.

Няма нужда да вярвате. Опитайте. Защото сляпото следване не помага. Трябва да пробваме, да го изпитаме за себе си, ако го правим искрено, с пълна отдаденост, какъв ще бъде резултатът. Проверете за себе си. Без съмнение, Кришна може да ни ослепи, но може и да ни дари нужното виждане.

Знаете, много хора гонят тъй нареченото „духовно виждане”, някакви „магически способности”. Това е много популярно в наши дни. Други пък се стремят да срещнат извънземните. Но казвам ви, ако такива хора твърдят, че виждат нещо, обаче са неспособни да оценят сияйните лица на ваишнавите, те са слепи. Не виждат нищо. Така че извънземните са край нас. Ваишнавите! Повтарям: извънземните са край нас! Защото преданите идват от един друг свят и отиват в един друг свят.

Арджуна е постигнал божествено виждане по милостта на Кришна. Така че много е вероятно това да се случи и с нас, ако се молим толкова искрено, колкото Арджуна го е правил.[1] Виждане и възпяване

[2] Слушане и възпяванеLeave a Reply